Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

BDO/WEA/2023/033 Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych oraz wykonanie ratownictwa wodnego na kąpieliskach i kompleksie rekreacyjnym

Reklama
Nabór od 22.11.2022 do 14.12.2022 15:00
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
Łączny budżet 1,276 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 1,276 mln PLN
Gmina Miasta Szczecin, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: BDO/WEA/2023/033 Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych oraz wykonanie ratownictwa wodnego na kąpieliskach i kompleksie rekreacyjnym..

Konkursem objęta jest realizacja zadania w terminie od 15 stycznia 2023 roku do dnia 31.12.2023 roku, które będzie polegało na:

  1. działaniach zapewniających bezpieczeństwo na obszarach wodnych Miasta Szczecin w zakresie przewidzianym w art. 4 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2022 poz. 147 t.j. z późn. zm.);
  2. działaniach profilaktycznych, edukacyjnych i szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa na obszarach wodnych;
  3. organizowaniu, kierowaniu i koordynowaniu działań ratowniczych na kąpieliskach Głębokie, Dziewoklicz, Dąbie i kompleksie rekreacyjnym Arkonka – polegające na prowadzeniu w każdym roku działań zawiązanych z ochroną ratowniczą.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama