Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień

Reklama
Nabór od 21.11.2022 do 12.12.2022 23:59
Wydział Sportu
Łączny budżet 20 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 do 20 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Miasto Poznań, Wydział Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień .

1. cel zadania: upowszechnianie sportu i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży:

  1. projekt musi uwzględniać organizację zajęć (również w okresie wakacyjnym) w grupach minimum 10-osobowych, dwa razy w tygodniu po 1,5 godziny każde,
  2. beneficjentami zadania musi być młodzież ze środowisk zagrożonych alkoholizmem i przemocą, uczęszczająca do ośrodków kuratorskich, świetlic socjoterapeutycznych czy innych placówek wsparcia dziennego,
  3. oferta musi zawierać elementy profilaktyki mające na celu promocję zdrowego stylu życia oraz zmniejszenie zasięgu zachowań ryzykownych.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama