Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Zajęcia sportowe dla osób z niepełnosprawnościami

Reklama
Nabór od 21.11.2022 do 12.12.2022 23:59
Wydział Sportu
Łączny budżet 350 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 do 350 tys. PLN
Osoby z niepełnosprawnościami
Miasto Poznań, Wydział Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Zajęcia sportowe dla osób z niepełnosprawnościami.

1. projekt musi uwzględniać prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w zawodach lub rozgrywkach mających na celu osiągnięcie jak najlepszych wyników sportowych,

2. jeżeli wnioskodawca planuje organizację imprez sportowych o zasięgu krajowym i lokalnym, w których uczestniczyć będą beneficjenci tego zadania, działanie to powinno być przedstawione w ofercie jako element szkolenia sportowego. Nie należy zatem składać odrębnych ofert na zadanie 4,

3. załącznikiem do zadania jest harmonogram zajęć danej dyscypliny sportowej z podaniem lokalizacji,

4. w punkcie oferty „dodatkowe informacje” należy zawrzeć tabelę kosztorysową z podziałem kosztów na środki własne oraz środki pochodzące z dotacji. Dopuszcza się możliwość dołączenia powyższych informacji w formie pliku w załącznikach do oferty,​

5. dotacja nie może stanowić więcej niż 90% całkowitego finansowego kosztu realizacji zadania.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama