Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Prowadzenie całodobowej placówki dla osób nietrzeźwych oraz ogrzewalni

Reklama
Nabór od 21.11.2022 do 12.12.2022 15:30
Wydział Spraw Społecznych
Łączny budżet 1,65 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Osoby w kryzysie bezdomności
Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, Wydział Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie całodobowej placówki dla osób nietrzeźwych oraz ogrzewalni.

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki dla osób nietrzeźwych oraz ogrzewalni.

Szczegółowe informacje dotyczące rodzaju zadnia, wysokości środków przeznaczonych na jego realizację, trybu i sposobu składania ofert znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej

Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy... - Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert - Miasto Gorzów (lubuskie.pl)

Ofertę w wersji papierowej wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przy ul. Sikorskiego 4, w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem „Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej – Placówka całodobowa dla osób nietrzeźwych” – osobiście, pocztą tradycyjną lub z wykorzystaniem opcji przesyłki za pomocą paczkomatu urzad24.inpost.pl/Gorzow w terminie do 12.12.2022 r. (decyduje data wpływu).

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama