Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

Reklama
Nabór od 21.11.2022 do 12.12.2022 23:59
Wydział Spraw Społecznych
Łączny budżet 375 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Rodziny, Osoby z niepełnosprawnościami
Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, Wydział Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej - działania na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, wymagających całodobowej opieki, niezdolnych do samodzielnej egzystencji, które utraciły całkowite wsparcie rodziców.

Szczegółowe informacje dotyczące rodzaju zadań, wysokości środków przeznaczonych na ich realizację, trybu i sposobu składania ofert znajdują się na stronie internetowej: https://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/268/8310/Otwarty_konkurs_ofert_dla_organizacji_pozarzadowych_na_realizacje_zadania_0D_0Az_zakresu_pomocy_spolecznej_0D_0A_0D_0A/ oraz w załączniku.

 Termin składania ofert na realizację zadań upływa w dniu 12 grudnia 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego). Oferty wraz w wymaganymi załącznikami należy składać w zaklejonej, opieczętowanej kopercie w Urzędzie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego,
ul. Sikorskiego 4, opatrzonej napisem „Otwarty  konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej – „Działania na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, wymagających całodobowej opieki, niezdolnych do samodzielnej egzystencji, które utraciły całkowite wsparcie rodziców” wraz z zaznaczeniem na kopercie nazwy oferenta oraz numeru i nazwy zadania publicznego, którego dotyczy oferta. Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przy ul. Sikorskiego 4, pocztą tradycyjną lub z wykorzystaniem opcji przesyłki za pomocą paczkomatu urzad24.inpost.pl/Gorzow.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama