Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Otwarty konkurs ofert - WRS - seniorzy, domy i kluby sąsiedzkie, działalność na rzecz organizacji...

Reklama
Otwarty konkurs ofert - WRS - seniorzy, domy i kluby sąsiedzkie, działalność na rzecz organizacji pozarządowych
Nabór od 18.11.2022 do 13.12.2022 16:00
WRS - Wydział Rozwoju Społecznego
Łączny budżet 1,78 mln PLN
Do 99% dofinansowania
Dotacje do 600 tys. PLN
Organizacje pozarządowe, Seniorzy
Urząd Miejski w Gdańsku, WRS - Wydział Rozwoju Społecznego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert - WRS - seniorzy, domy i kluby sąsiedzkie, działalność na rzecz organizacji pozarządowych.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2023” – WRS ogólny

Na podstawie Zarządzenia nr 2303/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 listopda 2022 r. roku ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023  zadań publicznych określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2022”, zlecanych przez Miasto Gdańsk podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku. 

Oferty można składać do dnia 13 grudnia 2022 r. do godziny 16.00.

Szczegółowy podział zadań publicznych, przedstawiony zgodnie z numeracją zawartą w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok” oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację przedstawia się następująco: 

9) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

c)GdańskiSamorządowy Model Systemu Teleopieki Domowej 

10) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

g) integracja wspólnot w dzielnicach Gdańska, w szczególności prowadzenie centrów lokalnych, w tym domów i klubów sąsiedzkich

20) Działalność na rzecz organizacji pozarządowych

a) wsparcie działalności organizacji wspomagających technicznie, szkoleniowo i informacyjnie inne organizacje➢podnoszenie kompetencji własnych oraz podnoszenie kompetencji i wspieranie organizacji w zakresie zapewnienia dostępności w realizowanych zadaniach –LiderDostępności

 

 

Szczegółowe warunki konkursu znajdują się w załączeniu. 

Źródło: Urząd Miejski w Gdańsku

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama