Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2023 r. zadania publicznego Gminy Miasta Toruń w zakresie...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2023 r. zadania publicznego Gminy Miasta Toruń w zakresie zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 (NPZ), w ramach celu operacyjnego 2. „Profilaktyka uzależnień”: zagospodarowanie czasu wolnego oraz promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia poprzez działalność kulturalną, służące wzmacnianiu czynników chroniących przed zachowaniami ryzykownymi (konkurs 15/2023)
Nabór od 18.11.2022 do 27.12.2022 23:59
Wydział Kultury
Łączny budżet 140 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje od 1 do 140 tys. PLN
Osoby uzależnione

Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji zadań gminy w roku 2023 w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami.

 

Celem realizacji zadania jest:

1) opóźnianie inicjacji alkoholowej, narkotykowej, tytoniowej oraz wzrost świadomości społecznej w obszarze uzależnień, w tym behawioralnych;

2) pomoc osobom i rodzinom zmagającym się z problemami wywołanymi uzależnieniami (dzieci i osoby dorosłe), wsparcie w sytuacji kryzysu i bezradności;

3) udzielanie pomocy osobom uzależnionym w procesie zdrowienia.

 

Kwota dotacji z budżetu Gminy Miasta Toruń nie może przekroczyć 80 % sumy wszystkich kosztów realizacji zadania.

 

Na realizację zadania w roku 2023 przeznacza się kwotę w wysokości: 140 000 (słownie: sto czterdzieści tysięcy) złotych.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama