Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w zakresie prowadzenia świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych i opracowania programu profilaktyczno-socjoterapeutycznego dla dzieci i młodzieży
Nabór od 18.11.2022 do 09.12.2022 23:59
Toruńskie Centrum Usług Społecznych.
Łączny budżet 300 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 do 300 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Torunia, Toruńskie Centrum Usług Społecznych. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w zakresie prowadzenia świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych i opracowania programu profilaktyczno-socjoterapeutycznego dla dzieci i młodzieży.

UWAGA!!! INFORMACJA Z DNIA 13.01.2023 R.

Prezydent Miasta Torunia informuje, że na podstawie zastrzeżenia zawartego w punkcie VIII ust. 17 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na wykonanie w dniach od 01.01. do dnia 31.12.2023 roku zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w zakresie prowadzenia świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych i opracowania programu profilaktyczno-socjoterapeutycznego dla dzieci i młodzieży (konkurs nr 22/2022), przedłuża się termin rozstrzygnięcia ww. konkursu do dnia 20 stycznia 2023 r.

Uwaga!

Prezydent Miasta Torunia informuje, że na podstawie zastrzeżenia zawartego w punkcie VIII ust. 17 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na wykonanie zadania publicznego
związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w zakresie prowadzenia świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych i opracowania programu profilaktyczno-socjoterapeutycznego dla dzieci i młodzieży
(konkurs nr 22/2022), przedłuża się termin rozstrzygnięcia ww. konkursu o 14 dni, tj. do dnia 14 stycznia 2023 r.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji zadania gminy w roku 2023 w zakresie prowadzenia świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych oraz opracowania programu profilaktyczno-socjoterapeutycznego dla dzieci i młodzieży w związku z realizacją Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Celem realizacji zadania jest:

- Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych;

- Pomoc rodzicom/opiekunom w opiece i wychowaniu dzieci;

- Zwiększenie szans edukacyjnych dzieci;

- Podniesienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców/opiekunów;

- Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie patologiom społecznym;

- Wzrost świadomości zagrożeń związanych z używaniem alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych.

Źródło: Urząd Miasta Torunia

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama