Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego
Nabór od 18.11.2022 do 09.12.2022 23:59
Toruńskie Centrum Usług Społecznych.
Łączny budżet 430 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 do 430 tys. PLN
Młodzież
Urząd Miasta Torunia, Toruńskie Centrum Usług Społecznych. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego.
  1. Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji zadania gminy w roku 2023 w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011r.
    o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011 Nr 149, poz. 887).
  2. Celem realizacji zadania jest wspieranie rozwoju dzieci, wyrównywanie zdiagnozowanych deficytów oraz oddziaływanie na środowisko młodego człowieka, w szczególności zagrożone wykluczeniem społecznym.
Źródło: Urząd Miasta Torunia

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama