Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Program MSiT: Sport dla Wszystkich

Reklama
Nabór od 16.11.2022 do 09.12.2022 23:59
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Kontakt telefoniczny pod nr 022 2447 323, 2447 303 lub 2443 215.
Łączny budżet 30 mln PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Minister Sportu i Turystyki przedłużył do 9 grudnia br. (do godziny 23.59) termin składania wniosków na realizację w 2023 roku Programu Sport dla Wszystkich. Program ma na celu popularyzację sportu w społeczeństwie poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych.

Na realizację zadań z zakresu naboru Programu na 2023 rok zaplanowano kwotę w wysokości 30 mln zł.

Zadania realizowane w ramach konkursu

1. Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych;                           

2. Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim:

  • Aktywna wieś,
  • Organizator sportu w środowisku wiejskim,

3. Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach działań rządu dotyczących „Współpracy z Polonią i Polakami za granicą”;

4. Wspieranie projektów sportu dla wszystkich (poz. 1-3) realizowanych przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.  

Nabór wniosków

Wnioski należy składać i przesyłać elektronicznie w terminie do 7 grudnia 2022 roku. Zostaną one rozpatrzone do 18 stycznia 2023 r.

Oferty należy przygotować wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi ofert i wniosków Ministerstwa Sportu i Turystyki AMODIT.

Datą złożenia oferty jest data wysłania elektronicznego w systemie AMODIT (data nie może wykraczać poza termin składania ofert).

Więcej w naszym Biuletynie Informacji Publicznej www.gov.pl/web/sport/nabor-na-dofinansowanie-w-2023-roku-zadan-z-zakresu-programu-sport-dla-wszystkich

Program Sport Dla Wszystkich

Program polega na dofinansowaniu zadań upowszechniających sport w różnych grupach społecznych i środowiskowych, a działania te realizowane są poprzez dofinansowanie m.in. zajęć i imprez sportowych, konferencji i publikacji specjalistycznych oraz eventów okolicznościowych, które upowszechniają aktywny model spędzania wolnego czasu, promują sport, jako środek pozytywnie wpływający na utrzymanie zdrowia oraz zapobiegający patologiom społecznym. Działania w tym zakresie obejmują szeroki wachlarz imprez, od zadań o charakterze ogólnopolskim, przez regionalne do lokalnych.

Celem Programu jest:

  • zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa, w różnych grupach społecznych i środowiskowych;
  • tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie zdrowego stylu życia;
  • wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich, pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie dobrych praktyk na terenie całego kraju;
  • promowanie rozwoju sportu dla wszystkich i aktywności fizycznej wszystkich środowisk i grup społecznych;
  • promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu;
  • edukacja patriotyczna poprzez sport;
  • przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym (w tym nadwadze i otyłości), wykluczeniu społecznemu oraz zjawiskom patologii społecznej;
  • niwelowanie różnic dotyczących poziomu aktywności fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych.
Reklama