Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Konkurs MSiT: dofinansowanie w 2023 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów

Reklama
Nabór od 16.11.2022 do 16.12.2022 23:59
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Dodatkowe informację dostępne są pod nr tel. 22 24 43 214, 22 24 47 302, 22 24 43 271, 22 24 43 281
Łączny budżet 25 tys. PLN
Od 50% do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs na dofinansowanie w 2023 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów finansowanych ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. W edycji 2023 kwota do rozdysponowania w ramach programu wynosi 25 mln zł.

Kwota do rozdysponowania przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji dwóch zadań:

  • zadanie nr 1 - zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” - łączna kwota dofinansowania – 15,85 mln zł,
  • zadanie nr 2 - zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej - łączna kwota dofinansowania – 9,15 mln zł.

Środki Funduszu przeznacza się wyłącznie na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów oraz na zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym w zakresie aktywności fizycznej, prowadzonych przez:

  • kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia,
  • inne organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, a także organizowanych przez:
  • jednostki samorządu terytorialnego.

Termin składania wniosków określono do 16 grudnia br., a ich rozpatrzenie nastąpi do 16 lutego 2023 r. Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu AMODIT https://wnioski.msit.gov.pl

Datą złożenia wniosku o dofinansowanie jest data wysłania aplikacji w systemie elektronicznym AMODIT.

Reklama