Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

II otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki w 2023...

Reklama
II otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki w 2023 roku
Nabór od 18.11.2022 do 09.12.2022 23:59
Referat Kultury Fizycznej i Sportu
Łączny budżet 15 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, Referat Kultury Fizycznej i Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: II otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki w 2023 roku.

Wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom  działającym w sferze działalności pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, zmierzających do pełniejszego zaspokajania potrzeb i podniesienia poziomu życia mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego, szczególnie dzieci i młodzieży, poprzez upowszechnianie sportu i aktywnego stylu życia.

ZADANIE I.:

Powierzenie organizacji zawodów „Akcja Zima 2023” dla uczniów pozostających w miejscu zamieszkania podczas ferii zimowych.

Regulamin konkursowy dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim,  BIP oraz na tablicy ogłoszeń UM.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama