Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie ochrony i promocji zdrowia...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie od dnia 2 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r
Nabór od 17.11.2022 do 08.12.2022 17:00
Referat Organizacyjny
Łączny budżet 207 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Osoby z niepełnosprawnościami
Gmina Toszek, Referat Organizacyjny ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie od dnia 2 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. .

Przedmiotem konkursu jest realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy, w ramach którego realizowane będzie następujące przedsięwzięcie skierowane do mieszkańców Gminy Toszek, tj.:

  • świadczenie usług pielęgniarskich dla osób obłożnie chorych, samotnych, starszych, niepełnosprawnych w miejscu ich zamieszkania, nie objętych długoterminową opieką pielęgniarską;
  • wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego i środków pielęgnacyjnych;
  • rehabilitacja osób niepełnosprawnych.
     

Szczegóły znajdują się w Ogłoszeniu otwartego konkursu ofert stanowiacego załącznik do zarządzenia nr 0050.359.2022 Burmistrza Toszka z dnia 17 listopada 2022 r. Opis konkursu zgodnie z ogłoszeniem konkursowym

Źródło: Gmina Toszek

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama