Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania rodziny...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2023 roku
Nabór od 16.11.2022 do 08.12.2022 10:00
Wydział Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych
Łączny budżet 90 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Rodziny
Urząd Miasta Puławy, Wydział Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2023 roku.

Otwarty konkurs ofert dotyczy realizacji zadania publicznego o charakterze pożytku publicznegoz zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2023 roku.
1. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego typu opiekuńczego.
Kwota dofinansowania – 90.000 zł
Zlecenie powyższego zadania nastąpi w formie wspierania jego realizacji wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama