Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

BDO/KK/2023/002 Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich

Reklama
Nabór od 16.11.2022 do 08.12.2022 15:00
Biuro Dialogu Obywatelskiego
Łączny budżet 75 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Dotacje do 75 tys. PLN
Gmina Miasta Szczecin, Biuro Dialogu Obywatelskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: BDO/KK/2023/002 Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich.

Zadanie będzie polegało na prowadzeniu Biura Porad Obywatelskich na terenie Gminy Miasto Szczecin poprzez:

1) organizację bezpłatnego poradnictwa i doradztwa prawnego oraz obywatelskiego polegającego na informowaniu mieszkańców Szczecina o przysługujących im prawach i spoczywających na nich obowiązkach, istotnych dla rozwiązania ich problemu oraz udzielaniu pomocy w wyborze optymalnego rozwiązania, w szczególności w zakresie:

 1. procedur i spraw urzędowych,
 2. świadczeń socjalnych (zasiłki, renty, emerytury),
 3. spraw mieszkaniowych,
 4. opieki medycznej i niepełnosprawności,
 5. trudnych spraw rodzinnych,
 6. problemów w pracy,
 7. spraw konsumenckich,
 8. zagadnień własności, roszczeń majątkowych, podatków,
 9. zadłużeń, pożyczek, kredytów,
 10. doradztwa podatkowego,
 11. spraw związanych z przestępczością, resocjalizacją i adaptacją społeczną i skazanych

2) prowadzenie strony internetowej,

3) wydawanie oraz publikowanie materiałów informacyjnych dotyczących praw obywatelskich,

4) organizację spotkań podnoszących wiedzę o prawach obywatelskich, 

5) prowadzenie bazy instytucji i organizacji, do których obywatele Szczecina mogą zwrócić się o szczegółową pomoc,

6)wspieranie aktywizacji obywateli Szczecina do korzystania ze swych praw w sferze publicznej.

 

Ponadto preferowane działania oferenta (-ów) powinny swym zakresem obejmować w szczególności działania mające na celu zapobieganie i niwelowanie skutków pandemii, jak np:

 1. organizacja teleporad i porad za pośrednictwem e-maila, jako preferowane formy poradnictwa,
 2. organizacja e-biura,
 3. zapisy na porady prowadzone w formie telefonicznej, e-mail lub poprzez formularz kontaktowy,
 4. realizacja działań online za pomocą platform internetowych,
 5. zdalne dyżury telefoniczne,
 6. wsparcie w zakresie używania technologii informatycznej dla osób zagrożonych, wykluczeniem technologicznym,
 7. organizowanie webinariów, prowadzenie wirtualnego pokoju spotkań, w którym można spotkać się i porozmawiać,
 8. przenoszenie grup zainteresowań do sieci - umawianie mieszkańców w przestrzeni wirtualnej,
 9. wsparcie w zakresie użycia serwisów on-line.

 

We wszystkich ww. działaniach planowanych przez organizację w sytuacji epidemii, należy uwzględnić zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego.

Podmiot/podmioty, z którymi Zleceniodawca podpisze umowę zobowiązuje się współpracować w zakresie Bura Porad Obywatelskich lub podjąć współpracę z niżej wymienionymi podmiotami:

a) Urzędem Miasta Szczecin (w tym przesyłanie informacji o działaniach Centrum oraz pozostałych organizacji pozarządowych do Newslettera Biura Dialogu Obywatelskiego),

b) Szczecińskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych,

c) Inkubatorem Sektorów Kreatywnych,

d) Centrum Wolontariatu

oraz innymi podmiotami a w szczególności organizacjami pozarządowymi.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama