Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

OTWARTY KONKURS OFERT NR 23/2023 NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ...

Reklama
OTWARTY KONKURS OFERT NR 23/2023 NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB, W 2023 ROKU
Nabór od 16.11.2022 do 07.12.2022 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 12,555 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 12,555 mln PLN
Chorzy, Seniorzy, Osoby z niepełnosprawnościami
Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: OTWARTY KONKURS OFERT NR 23/2023 NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB, W 2023 ROKU.

OTWARTY KONKURS OFERT NR 23/2023 NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB, W 2023 ROKU

 

Rodzaj zadań publicznych i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

1) Zapewnienie w domach pomocy społecznej całodobowej opieki osobom, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu.

Planowane wydatki w 2023 roku: 11 405 000,00 zł

2) Zapewnienie pomocy w mieszkaniach chronionych uprawnionym osobom ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę.

Planowane wydatki w 2023 roku: 1 050 000,00 zł.

3) Zapewnienie posiłków osobom, które własnym staraniem nie mogą ich sobie zapewnić.

Planowane wydatki w 2023 roku: 100 000,00 zł.

 

Uwaga:

Należy zapoznać się z pełną treścią ogłoszenia konkursowego zamieszczonego jako załącznik do niniejszego konkursu.

  1. Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy www.witkac.pl (zwanej dalej platformą) w terminie do 7 grudnia 2022 r.
  2. Wygenerowane za pomocą platformy, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać, zeskanować i wysłać na adres e-mailowy: wziss@um.poznan.pl lub przy użyciu dokumentu podpisanego elektronicznie, nie później niż 3 dni robocze od dnia zakończenia naboru za pomocą platformy, tj. do 12 grudnia 2022 r.
  3. Za datę dostarczenia potwierdzenie złożenia oferty do Urzędu Miasta Poznania uznaje się datę wpływu skanu lub dokumentu podpisanego elektronicznie na skrzynkę e-mailową wziss@um.poznan.pl. w terminie do 12 grudnia 2022 r.
  4.  Potwierdzenie złożenia oferty w formie papierowej należy dostarczyć do Urzędu Miasta Poznania niezwłocznie przy podpisaniu umowy lub na prośbę Miasta Poznania. Potwierdzenie złożenia oferty w formie papierowej dotyczy organizacji, które otrzymały dofinansowanie.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama