Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

OTWARTY KONKURS OFERT NR 25/2023 NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ...

Reklama
OTWARTY KONKURS OFERT NR 25/2023 NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB, W 2023 ROKU
Nabór od 16.11.2022 do 07.12.2022 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 2,028 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 2,028 mln PLN
Osoby z niepełnosprawnościami
Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: OTWARTY KONKURS OFERT NR 25/2023 NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB, W 2023 ROKU.

OTWARTY KONKURS OFERT NR 25/2023 NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB, W 2023 ROKU

 

Rodzaj zadań publicznych i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

1) Zapewnienie świadczenia usługi teleopieki dla 850 osób niesamodzielnych lub z  niepełnosprawnością w ramach zachowania trwałości projektu „Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania”, który był  realizowany w latach 2019-2022 i współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Planowane wydatki w 2023 roku:  1 809 000,00 zł

2) Zapewnienie wsparcia dla łącznie 65 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych w ramach zachowania trwałości projektu „Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania”, który był realizowany w latach 2019-2022 i współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Planowane wydatki w 2023 roku: 45 000,00 zł.

3) Zapewnienie krótkookresowego wsparcia dziennego w mieszkaniu wspomaganym treningowym dla łącznie 21 osób z niepełnosprawnością w ramach zachowania trwałości projektu „Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania”, który był  realizowany w latach 2019-2022 i współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Planowane wydatki w 2023 roku: 174 000,00 zł.

 

Uwaga:

 

Należy zapoznać się z pełną treścią ogłoszenia konkursowego zamieszczonego jako załącznik do niniejszego konkursu.

 

Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy www.witkac.pl w terminie do 7 grudnia 2022 r.

Wygenerowane za pomocą platformy, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać, zeskanować i wysłać na adres e-mailowy: wziss@um.poznan.pl lub przy użyciu dokumentu podpisanego elektronicznie, nie później niż 3 dni robocze od dnia zakończenia naboru za pomocą platformy, tj. do 12 grudnia 2022 r.

Za datę dostarczenia potwierdzenie złożenia oferty do Urzędu Miasta Poznania uznaje się datę wpływu skanu lub dokumentu podpisanego elektronicznie  na skrzynkę e-mailową wziss@um.poznan.pl, w terminie do 12 grudnia 2022 r.

Potwierdzenie złożenia oferty w formie papierowej należy dostarczyć do Urzędu Miasta Poznania niezwłocznie przy podpisaniu umowy lub na prośbę Miasta Poznania. Potwierdzenie złożenia oferty w formie papierowej dotyczy organizacji, które otrzymały dofinansowanie.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama