Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

otwarty konkurs ofert na wykonanie w dniach od 15.02.2023 do dnia 31.12.2023 roku zadania publicznego...

Reklama
otwarty konkurs ofert na wykonanie w dniach od 15.02.2023 do dnia 31.12.2023 roku zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w zakresie rozwoju sportu rodzaj zadania: ROZWÓJ SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORTOWO
Nabór od 18.11.2022 do 09.12.2022 23:59
Wydział Sportu i Rekreacji
Łączny budżet 4,25 mln PLN
Do 70% dofinansowania
Dotacje od 1 do 4,25 mln PLN
Młodzież, Dzieci

I. Przedmiot konkursu

  1. Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji zadania gminy w dniach od 15.02.2023 do dnia 31.12.2023 roku w zakresie rozwoju sportu dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo.
  2. Celem realizacji zadania jest:

1) organizacja programów szkoleniowych, w tym: stałych i systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w rocznikach: młodzik
(w przypadku piłki nożnej – trampkarz), junior młodszy, junior, młodzieżowiec (do daty ukończenia 23 roku życia) oraz w młodszych kategoriach wiekowych: skrzat, orlik, żak - posiadających aktualne uprawnienia do udziału we współzawodnictwie sportowym;

2) zapewnienie uzdolnionym zawodnikom optymalnych warunków do szkolenia i możliwości podnoszenia poziomu sportowego,

3) wytypowanie zawodników o wysokim potencjale sportowym do szkolenia w kadrach narodowych polskich związków sportowych oraz ich przygotowanie do reprezentacji Polski w zawodach międzynarodowych, w szczególności w sportach olimpijskich,

4) osiągnięcie wysokich wyników sportowych w drodze rywalizacji na wszelkich poziomach krajowych i międzynarodowych,

5) współdziałanie pomiędzy sportem młodzieżowym, a sportem seniorskim (zaplecze dla sportu seniorskiego na najwyższym poziomie),

6) zwiększenie liczby uzdolnionych sportowo dzieci i młodzieży uczestniczących
w sposób zorganizowany w stałym systemie szkolenia i współzawodnictwa sportowego,

7) wzmocnienie rangi Torunia jako ważnego ośrodka sportu w kraju.

II. Rodzaj i formy realizacji zadania

  1. Zadanie, o którym mowa wyżej ma być wykonane poprzez realizację przedsięwzięć
    z zakresu rozwoju sportu dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo.  
  2. Zadanie ma być realizowane w różnych formach, a w szczególności poprzez organizację następujących niekomercyjnych przedsięwzięć:

1) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo,

2) udział we współzawodnictwie sportowym, w tym organizacja i udział zawodników
w imprezach najwyższej rangi,

3) organizację krajowych letnich obozów sportowych dla uzdolnionych zawodników kategorii młodzieżowej.

3. Oferent wykonujący zadanie jest zobowiązany do promocji realizowanego zadania zgodnie z zasadami określonymi w umowie.

4. W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w trybie wspierania wykonania zadania.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2023

  1. Na realizację zadania w 2023 r. przeznacza się kwotę w wysokości  4 250 000 zł.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama