Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Prowadzenie kompleksowej edukacji kulturalnej dla dzieci i młodzieży „Laboratorium wrażliwości estetycznej i społecznej”

Reklama
Nabór od 10.11.2022 do 02.12.2022 12:00
Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
Łączny budżet 250 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod tytułem: Prowadzenie kompleksowej edukacji kulturalnej dla dzieci i młodzieży „Laboratorium wrażliwości estetycznej i społecznej”.

Forma: wsparcie.

Zadanie polega w szczególności na:

1. prowadzeniu zajęć teatralnych, plastycznych, muzycznych dla dzieci i młodzieży,
2. organizacji międzypokoleniowych wydarzeń kulturalnych,
3. realizacji spektakli i prezentacji promujących twórczość dziecięcą,
4. wspieraniu dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem z udziału w kulturze, w szczególności dzieci z rodzin w trudnej sytuacji finansowej i życiowej, dzieci z niepełnosprawnościami, poprzez organizację warsztatów artystycznych i spektakli,
5. organizacji szkoleń i wizyt studyjnych w siedzibie organizacji, w zakresie edukacji kulturalnej.

Opis zadania powinien znaleźć się w części III.3 oferty „Syntetyczny opis zadania”.

Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych.

Oferty należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji NGO GENERATOR. Oferty po wydrukowaniu z aplikacji NGO GENERATOR należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej każda strona oferty w formacie A4 w Wydziale Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia ulica Gabrieli Zapolskiej 4, pokój 120.

W przypadku braku możliwości wejścia do Urzędu, prosimy o kontakt z sekretariatem Wydziału Partycypacji Społecznej pod numerem (71) 777 86 68. Pracownik odbierze od Państwa dokumenty.

Reklama