Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Konkurs ofert: Żydowska dusza, skarby Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu, edukacja, kultura

Reklama
Nabór od 10.11.2022 do 02.12.2022 12:00
Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
Łączny budżet 300 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Mniejszości narodowe
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod tytułem: Żydowska dusza, skarby Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu, edukacja, kultura 2023.

Forma: wsparcie.

OPIS ZADANIA PUBLICZNEGO

Przygotowanie i udostępnienie dla turystów i mieszkańców Wrocławia stałej wystawy judaików o charakterze muzealnym z elementami multimediów (wizualizacje, film – animacja multimedialna) oraz przygotowanie materiałów promocyjnych (plakaty, zaproszenia) wraz z wydarzeniami towarzyszącymi o charakterze kulturalno-edukacyjnym (w tym: 10 spotkań z kuratorem wystawy oraz cyklu 6 koncertów mającymi na celu propagowanie muzyki kameralnej oraz kompozytorów pochodzenia żydowskiego).

W części III.3 oferty należy podać „Syntetyczny opis zadania”.

Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych.

Oferty należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji NGO GENERATOR. Oferty po wydrukowaniu z aplikacji NGO GENERATOR należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej każda strona oferty w formacie A4 w Wydziale Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia ulica Gabrieli Zapolskiej 4, pokój 120.

W przypadku braku możliwości wejścia do Urzędu, prosimy o kontakt z sekretariatem Wydziału Partycypacji Społecznej pod numerem (71) 777 86 68. Pracownik odbierze od Państwa dokumenty.

Reklama