Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Otwarty konkurs ofert nr 12/2023 na wspieranie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze Przeciwdziałania uzależnieniom...

Reklama
Otwarty konkurs ofert nr 12/2023 na wspieranie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2023-2024 (Centra Integracji Społecznej)
Nabór od 15.11.2022 do 06.12.2022 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 1,368 mln PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Osoby bezrobotne, Osoby w kryzysie bezdomności, Osoby z niepełnosprawnościami
Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert nr 12/2023 na wspieranie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2023-2024 (Centra Integracji Społecznej).

Uwaga:

Należy zapoznać się z pełną treścią ogłoszenia konkursowego zamieszczoną jako załącznik do niniejszego naboru.

Nazwa zadania publicznego

Poniesione wydatki w roku 2022

Poniesione wydatki w roku 2023

Planowane wydatki w roku 2024

Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez dofinansowanie miejsc w Centrach Integracji Społecznej w Poznaniu

456 000,00 zł

684 000,00 zł

684 000,00 zł

  1. Termin realizacji zadania: od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r.
  2. Termin wydatkowania środków przekazanych oferentom w ramach dotacji na realizację zadania publicznego: od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r.

       3. Termin wydatkowania środków ponoszonych w ramach wkładu własnego: od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadania zawarte są w ogłoszeniu konkursowym.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama