Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych

Reklama
Nabór od 28.11.2022 do 09.01.2023 16:00
Dzielnica Bielany
Łączny budżet 400 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Bielany ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych.

Organizacja dzielnicowych amatorskich turniejów i zawodów, w szczególności skierowanych do młodzieży szkolnej, w wybranych dyscyplinach sportowych i innych imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Dzielnicy Bielany, w tym: 

 • organizacja Bielańskiego Biegu Kobiet (impreza biegowa na terenie Parku Młocińskiego, na dystansie 5 kilometrów po autorsko wyznaczonej trasie w ww. terenie, przeznaczona głównie dla mieszkańców Bielan, z dodatkowymi biegami dzieci, obejmująca minimum 300 zawodników dorosłych i  100 uczestników do 18 roku życia),
 • organizacja Bielańskiego Rajdu Rowerowego do Puszczy Kampinoskiej (rajd rowerowy dla minimum 100 osób, którego trasa przebiega od Akademii Wychowania Fizycznego przy ul. Marymonckiej 34, do Polany Jakubów w Izabelinie, w kilku wariantach tras, dla różnie zaawansowanych kolarzy),
 • organizacja VI Bielańskiej Olimpiady Przedszkolaków (impreza w wybranej przez oferenta hali sportowej, obejmująca rywalizację sportową dla wszystkich zainteresowanych przedszkoli, działających na terenie Dzielnicy Bielany, przeznaczona dla minimum 12 bielańskich przedszkoli),
 • organizacja VII Bielańskiego Biegu Dzika (impreza biegowa na terenie Parku Młocińskiego, na dwóch zróżnicowanych dystansach 5 i 10 kilometrów, wyznaczonych w ww. terenie, przeznaczona głównie dla mieszkańców Bielan, z dodatkowymi biegami dzieci, obejmująca minimum 300 zawodników dorosłych i 75 uczestników do 18 roku życia),
 • organizacja Grand Prix Bielan w tenisie stołowym (organizacja turnieju / cyklu turniejów tenisa stołowego na terenie Bielan, według autorskiej koncepcji oferenta, obejmująca minimum 100 uczestników całego cyklu turniejów),
 • organizacja turnieju gier stolikowych (organizacja w wybranej przez Oferenta hali, opracowanego według autorskiej koncepcji turnieju gier stolikowych obejmującego jednodniową rywalizację w dyscyplinach takich jak szachy, brydż i scrabble, przeznaczonego dla zaproponowanych przez Oferenta kategorii wiekowych, obejmująca minimum 150 uczestników),
 • organizacja biegu przeszkodowego (organizacja biegu przeszkodowego na terenie Dzielnicy Bielany według autorskiej koncepcji, obejmująca minimum 150 uczestników),
 • organizacja Bielańskiego Festiwalu Siatkówki (organizacja jedno lub dwudniowego festiwalu siatkówki z turniejami w tej dyscyplinie sportu przeznaczonego głównie dla dzieci i młodzieży, obejmująca minimum 100 uczestników),
 • organizacja Bielańskiego Festiwalu Badmintona (organizacja jedno lub dwudniowego festiwalu badmintona z turniejami w tej dyscyplinie sportu, dla różnych kategorii wiekowych, obejmująca minimum 100 uczestników),
 • organizacja cyklu mini turniejów piłki nożnej dla najmłodszych (organizacja cyklu kilku turniejów piłki nożnej dla uczniów i uczennic szkół podstawowych, w których weźmie udział minimum 6 różnych drużyn klubowych i szkolnych),
 • organizacja mityngu lekkoatletycznego dla sportowców-amatorów oraz sportowców posiadających licencje PZLA (organizacja na stadionie Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie mityngu lekkoatletycznego dla mieszkańców Bielan, uprawiających dyscypliny lekkoatletyczne, według zaproponowanej koncepcji, obejmująca minimum 100 uczestników),
 • organizacja turnieju koszykówki ulicznej (organizacja turnieju koszykówki ulicznej dla amatorskich i zawodowych drużyn, w zaproponowanej przez Oferenta formule, odnoszącej się do planu rozgrywek, jak również kategorii wiekowej uczestników, obejmująca minimum 50 uczestników),
 • organizacja turniejów i zawodów w olimpijskich i nieolimpijskich dyscyplinach sportu, takich jak pływanie, triathlon, biathlon, koszykówka, siatkówka, piłka nożna, biegi, biegi na orientację, judo, karate, taekwondo olimpijskie, boks, zapasy, różne odmiany tańca, kolarstwo, kolarstwo górskie, siatkówka plażowa i inne. 

 

W przypadku dalszego występowania stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w Polsce, realizator zadania publicznego, którego dotyczy ogłoszenie, będzie zobowiązany do realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności rozporządzeniami Rady Ministrów i Ministra Zdrowia oraz wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, jakie mogą obowiązywać w czasie realizacji zadania. Okoliczności te należy uwzględnić w planowanych działaniach, czego konsekwencją może być konieczność opracowania specjalnego regulaminu dla uczestników dot. zasad udziału w wydarzeniu oraz wdrożenie specjalnych procedur bezpieczeństwa przy organizacji realizacji poszczególnych zadań.

Środki finansowe przyznane na realizację zadania, na które oferent powinien przeznaczyć część środków:

a) ubezpieczenie w przypadku braku ubezpieczenia całorocznego,

b) opiekę medyczną,

c) zakup / zapewnienie wody dla uczestników zadania publicznego.

Pozostałe środki finansowe przyznane na realizację zadania oferent będzie mógł przeznaczyć na:

1) Koszty merytoryczne: 

a) wynajem obiektów,

b) wynajem sprzętu niezbędnego do realizacji zadania,

c) obsługę techniczną,

d) zakup cateringu – nie więcej niż 15% kosztu dotacji

e) obsługę sędziowską,

f) zakup trofeów sportowych,

g) zakup drobnych upominków.

2) Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne: 

a) koszty zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

b) obsługa finansowo-księgowa, której koszty nie mogą przekroczyć 5% dotacji,

c) zabezpieczenie środków ochrony osobistej, które organizacja musi ponieść  zgodnie z  zastosowanymi   przepisami prawa w związku  z koronawirusem (SARS-CoV-2) dla uczestników zadania-maksymalnie 5% dotacji.

3) Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji: przygotowanie lub zakup materiałów promocyjnych z informacją o współfinansowaniu/finansowaniu zadania przez m.st. Warszawa.

W przypadku konieczności uzupełniania informacji odnośnie dostosowania oferty do kryteriów konkursowych, niezbędne informacje należy podawać w punkcie dotyczącym „innych informacji, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty”.

Bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z protokołem oceny oferty, gdzie w każdym podpunkcie jasno wyjaśnione jest, jakie informacje są oczekiwane w ofercie, aby otrzymać punkty w poszczególnych kryteriach, co jest zmianą w stosunku do konkursów organizowanych przez WSR UD Bielany m.st. Warszawa w minionych latach.

Przy komponowaniu oferty w części dotyczącej terminów, bardzo prosimy o uwzględnianie terminów zakończenia trwania zadania, logicznie dostosowanych do faktycznej daty imprezy, nieodbiegających od zakończenia imprezy o kilka miesięcy.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama