Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Prowadzenie otwartych zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Dzielnicy Bielany

Reklama
Nabór od 28.11.2022 do 09.01.2023 16:00
Dzielnica Bielany
Łączny budżet 143 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Bielany ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie otwartych zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Dzielnicy Bielany.

Organizacja otwartych zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Dzielnicy Bielany, zakładających aktywizację mieszkańców, poprzez zaproponowanie im oferty aktywizującej, ze szczególnym uwzględnieniem osób początkujących w danej dyscyplinie sportu/aktywności, pragnących rozpocząć swoją przygodę z zaproponowaną przez Oferenta aktywnością.

Zajęcia powinny obejmować stworzenie grup, w których w wybranym przez Oferenta przedziale czasowym, treningi będą odbywały się w wymiarze minimum 3 godzin tygodniowo.

Podsumowaniem zajęć w wybranym przez oferenta przedziale czasowym pod koniec zajęć  – w przypadku zainteresowania taką formą ze strony oferenta – może być mini turniej, pokaz (w zależności od dyscypliny) w formie treningu podsumowującego zajęcia.

Dyscypliny, w których planowane jest prowadzenie zajęć dla dorosłych mieszkańców Dzielnicy Bielany, obejmują wszelkie formy aktywności fizycznej związanej z tańcem i ruchem (taniec towarzyski, taniec latynoamerykański, zumba, fitness, joga, tai-chi, break dance), sztukami walki: (kun-fu, karate, taekwondo olimpijskie, samoobrona, boks, MMA i inne), biegami, nordic walkingiem, wspinaczką, szermierką, zapasami, szachami, brydżem, rugby, koszykówką 3x3, siatkówką plażową, street workoutem.

W przypadku dalszego występowania stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w Polsce, realizator zadania publicznego, którego dotyczy ogłoszenie, będzie zobowiązany do realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności rozporządzeniami Rady Ministrów i Ministra Zdrowia oraz wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, jakie mogą obowiązywać w czasie realizacji zadania. Okoliczności te należy uwzględnić w planowanych działaniach, czego konsekwencją może być konieczność opracowania specjalnego regulaminu dla uczestników dot. zasad udziału w zajęciach oraz wdrożenie specjalnych procedur bezpieczeństwa przy organizacji realizacji poszczególnych zadań.

Środki finansowe przyznane na realizację zadania, na które oferent powinien przeznaczyć część środków:

1) ubezpieczenie w przypadku braku ubezpieczenia całorocznego,

2) opiekę medyczną,

3) zakup / zapewnienie wody dla uczestników zadania publicznego.

Pozostałe środki finansowe przyznane na realizację zadania oferent będzie mógł przeznaczyć na:

1) Koszty merytoryczne: 

a) wynajem obiektów,

b) wynajem i transport sprzętu niezbędnego do realizacji zadania,

c) zakup drobnego sprzętu niezbędnego do realizacji zadania,

d) obsługę techniczną,

e) obsługę instruktorską

f) obsługę sędziowską w przypadku organizowania pokazu / turnieju,

g) zakup trofeów sportowych,

h) zakup drobnych upominków,

2) Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne: 

a) koszty zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

b) obsługa finansowo-księgowa, której koszty nie mogą przekroczyć 5% dotacji,

c) zabezpieczenie środków ochrony osobistej, które organizacja musi ponieść  zgodnie z  zastosowanymi   przepisami prawa w związku  

z koronawirusem (SARS-CoV-2) dla uczestników zadania-maksymalnie 5% dotacji.

3) Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji: przygotowanie lub zakup materiałów promocyjnych z informacją o współfinansowaniu zadania przez m.st. Warszawa.

Bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z protokołem oceny oferty, gdzie w każdym podpunkcie jasno wyjaśnione jest, jakie informacje są oczekiwane w ofercie, aby otrzymać punkty w poszczególnych kryteriach, co jest zmianą w stosunku do konkursów organizowanych przez WSR UD Bielany m.st. Warszawa w minionych latach.

Przy komponowaniu oferty w części dotyczącej terminów, bardzo prosimy o uwzględnianie terminów zakończenia trwania zadania, logicznie dostosowanych do faktycznego zakresu dat trwania zajęć, nieodbiegających od zakończenia zajęć o kilka miesięcy.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama