Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka w zakresie: sportu i...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka w zakresie: sportu i kultury fizycznej w roku 2023
Nabór od 16.11.2022 do 08.12.2022 15:30
Wydział Ogólny
Łączny budżet 438 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 438 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Urząd Miejski w Giżycku, Wydział Ogólny ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka w zakresie: sportu i kultury fizycznej w roku 2023.

Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Giżycka w zakresie sportu i kultury fizycznej w 2023 roku.

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia lub wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Zadania z zakresu sportu i kultury fizycznej:

  1. propagowanie wśród dzieci, młodzieży i całych rodzin aktywnych form kultury fizycznej,
  2. organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży,
  3. organizacja zawodów oraz imprez sportowych i rekreacyjnych,
  4. wspieranie upowszechniania różnorodnych form aktywności sportowej w różnych środowiskach i klubach,
  5. podejmowanie wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć na rzecz rozwoju kultury fizycznej,
  6. wspieranie udziału organizacji pozarządowych w przedsięwzięciach sportowych promujących Giżycko,
  7. dofinansowanie szkolenia sportowego (oferta może obejmować koszty: realizacji programów szkolenia sportowego, zakupu sprzętu sportowego, uczestnictwa w zawodach, korzystania
    z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, sfinansowania stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej).

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert realizacji zadań publicznych upowszechniających sport i kulturę fizyczną wśród giżycczan oraz zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców Giżycka, przyczyniających się do poprawiania warunków uprawiania sportu na terenie Giżycka, zachęcających giżycczan do udziału w sporcie i rekreacji, przyczyniających się do poprawy stanu zdrowia i kondycji fizycznej mieszkańców.

Kwota przeznaczona na realizację powyższych zadań w 2023 r. wynosi 438 000,00 zł.

W 2022 r. przeznaczono na ten cel kwotę 560 500,00 zł, w tym 125 000,00 zł - sport i kultura fizyczna oraz 435 500,00 zł - dofinansowanie szkolenia sportowego: 312 500,00 zł, II konkurs – kluby pływackie 123 000,00 zł.

 

Źródło: Urząd Miejski w Giżycku

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama