Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Zaproszenie do składania ofert na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w 2023 r. z zakresu...

Reklama
Zaproszenie do składania ofert na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w 2023 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (w tym "Asystent Osoby Niepełnosprawnej")
Nabór od 15.11.2022 do 07.12.2022 15:00
Urząd Miejski w Jaworznie
Łączny budżet 85 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Osoby z niepełnosprawnościami
Urząd Miejski w Jaworznie, Urząd Miejski w Jaworznie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Zaproszenie do składania ofert na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w 2023 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (w tym "Asystent Osoby Niepełnosprawnej").

Zaproszenie do składania ofert  na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w 2023 r.  z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym  działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( w tym  "Asystent Osoby Niepełnosprawnej")

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama