Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wystartuj z naszym pakietem Do wyboru masz PDF lub druk. Dodaj do ekwipunku >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami

Reklama
Nabór od 28.11.2022 do 09.01.2023 16:00
Dzielnica Bielany
Łączny budżet 35 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Osoby z niepełnosprawnościami
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Bielany ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami.

Organizacja dzielnicowych amatorskich turniejów i zawodów oraz organizacja otwartych zajęć sportowo – rekreacyjnych skierowanych do osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących
w Dzielnicy Bielany.

 1. Środki finansowe przyznane na realizację zadania oferent będzie mógł przeznaczyć na:
  1. Koszty merytoryczne:
 • wynajem obiektów,
 • wynajem sprzętu,
 • zatrudnienie instruktorów,
 • obsługę techniczną,
 • obsługę sędziowską,
 • ubezpieczenie,
 • opiekę medyczną,
 • transport sprzętu,
 • zakup trofeów sportowych,
 • zakup drobnych upominków.
  1. Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne:
 • koszty zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 • obsługa finansowo-księgowa, której koszty nie mogą przekroczyć 5% dotacji.
 • zabezpieczenie środków ochrony osobistej, które organizacja musi ponieść  zgodnie
  z zastosowanymi przepisami prawa w związku  z koronawirusem (SARS-CoV-2) dla uczestników zadania-maksymalnie 5% dotacji,
 • Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji:

przygotowanie lub zakup materiałów promocyjnych z informacją

współfinansowaniu zadania przez m.st. Warszawa.

Dodatkowo premiowane będą oferty, włączające jak największą liczbę osób niepełnosprawnych w przedsięwzięcie.

W przypadku dalszego występowania stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w Polsce, realizator zadania publicznego, którego dotyczy ogłoszenie, będzie zobowiązany do realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
w szczególności rozporządzeniami Rady Ministrów i Ministra Zdrowia oraz wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, jakie mogą obowiązywać w czasie realizacji zadania. Okoliczności te należy uwzględnić w planowanych działaniach, czego konsekwencją może być konieczność opracowania specjalnego regulaminu dla uczestników dot. zasad udziału
w wydarzeniu oraz wdrożenie specjalnych procedur bezpieczeństwa przy organizacji realizacji poszczególnych zadań.

 1. Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji: przygotowanie lub zakup materiałów promocyjnych z informacją o współfinansowaniu/finansowaniu zadania przez
  m.st. Warszawa.

W przypadku konieczności uzupełniania informacji odnośnie dostosowania oferty do kryteriów konkursowych, niezbędne informacje należy podawać w punkcie dotyczącym „innych informacji, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty”.

Bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z protokołem oceny oferty, gdzie w każdym podpunkcie jasno wyjaśnione jest, jakie informacje są oczekiwane w ofercie, aby otrzymać punkty
w poszczególnych kryteriach, co jest zmianą w stosunku do konkursów organizowanych przez WSR UD Bielany m.st. Warszawa w minionych latach.

Przy komponowaniu oferty w części dotyczącej terminów, bardzo prosimy o uwzględnianie terminów zakończenia trwania zadania, logicznie dostosowanych do faktycznej daty imprezy, nieodbiegających od zakończenia imprezy o kilka miesięcy.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama