Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży na szczeblu dzielnicowym

Reklama
Nabór od 28.11.2022 do 09.01.2023 16:00
Dzielnica Bielany
Łączny budżet 105 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Bielany ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży na szczeblu dzielnicowym.
 1. Całościowe przeprowadzenie eliminacji dzielnicowych Warszawskiej Olimpiady Młodzieży
  w relacji szkolnej w Dzielnicy Bielany. Rozgrywki mają zostać przeprowadzone zgodnie z regulaminami WOM na lata 2022/2023 oraz 2023/2024 i późniejszymi aneksami do regulaminu.
  Realizacja zadania polega na:
 1. Organizacji następujących międzyszkolnych zawodów sportowych:
  1. Szkoły podstawowe – kategoria dzieci:
 • 4-bój lekkoatletyczny dziewcząt i chłopców w roku szkolnym 2022/2023,
 • Biegi przełajowe dziewcząt i chłopców – indywidualne w roku szkolnym 2023/2024,
 • Biegi przełajowe dziewcząt i chłopców – sztafety w roku szkolnym 2023/2024,
 • Badminton dziewcząt i chłopców dzieci w roku szkolnym 2023/2024,
 • Szachy dzieci w roku szkolnym 2023/2024,
 • Mini piłka ręczna dziewcząt chłopców w roku szkolnym 2023/2024,
 • Unihokej dziewcząt i chłopców w roku szkolnym 2023/2024,
 • Tenis stołowy dziewcząt i chłopców w roku szkolnym 2023/2024,
 • Koszykówka dzieci dziewcząt i chłopców w roku szkolnym 2023/2024,
 • Pływanie dziewcząt i chłopców dzieci w roku szkolnym 2023/2024.
  1. Szkoły podstawowe – kategoria młodzieży:
 • Lekkoatletyka dziewcząt i chłopców młodzieży w roku szkolnym 2022/2023,
 • Biegi przełajowe dziewcząt  i chłopców-indywidualne w roku szkolnym 2023/2024,
 • Biegi przełajowe dziewcząt i chłopców – sztafety w roku szkolnym 2023/2024,
 • Piłka nożna dziewcząt i chłopców w roku szkolnym 2023/2024,
 • Badminton dziewcząt i chłopców w roku szkolnym 2023/2024,
 • Piłka ręczna dziewcząt i chłopców w roku szkolnym 2023/2024,
 • Unihokej dziewcząt i chłopców w roku szkolnym 2023/2024,
 • Szachy młodzieży w roku szkolnym 2023/2024,
 • Tenis stołowy dziewcząt i chłopców w roku szkolnym 2023/2024,
 • Koszykówka dziewcząt i chłopców młodzieży w roku szkolnym 2023/2024,
 • Pływanie dziewcząt i chłopców młodzieży w roku szkolnym 2023/2024.
  1. Szkoły Licealne:
 • Lekkoatletyka dziewcząt i chłopców młodzieży w roku szkolnym 2022/2023,
 • Biegi przełajowe – indywidualne w roku szkolnym 2023/2024,
 • Biegi przełajowe – sztafety w roku szkolnym 2023/2024,
 • Badminton dziewcząt i chłopców w roku szkolnym 2023/2024,
 • Piłka ręczna dziewcząt i chłopców w roku szkolnym 2023/2024,
 • Tenis stołowy dziewcząt i chłopców w roku szkolnym 2023/2024,
 • Koszykówka dziewcząt i chłopców liceów w roku szkolnym 2023/2024.
 1. Obowiązki organizatora:
 1. wyznaczenie koordynatora czuwającego nad całością realizacji zadania do którego zadań należało będzie: uzgodnienie z Wydziałem Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Bielany regulaminu, systemu rozgrywek, miejsca, terminu i harmonogramu rozgrywek oraz przesłanie go do uczestników, prowadzenie dokumentacji zawodów, opracowywanie komunikatów końcowych i przesłanie ich, zgodnie z zaprezentowanym wzorem, do UD Bielany m. st. Warszawy,
 2. zabezpieczenie i przygotowanie obiektów sportowych,
 3. zapewnienie sędziów i obsługi technicznej z odpowiednim sprzętem,
 4. zapewnienie pomocy medycznej dla uczestników zawodów,
 5. zapewnienie jednolitych trofeów sportowych dla zwycięzców,
 6. zapewnienie wody uczestnikom,
 7. zapewnienie nagród w postaci medali sportowych dla wszystkich uczestników, łącznie
  z nauczycielem prowadzącym.
 1. Przy ocenie ofert brane będą pod uwagę w szczególności:
 1. doświadczenie w organizacji podobnych zadań,
 2. zapewnienie wykwalifikowanej kadry do realizacji zadania,
 3. zapewnienie nowoczesnych systemów pomiaru wyników zawodów,
 4. posiadane zasoby sprzętowe oferenta niezbędne do realizacji zadania;
 5. koszt realizacji zadania wraz z kalkulacją finansową,
 6. liczba osób objętych zadaniem,
 7. dotychczasowa współpraca oferenta z Dzielnicą Bielany,
 8. spełnienie obowiązku ubezpieczenia imprezy, o czym oferent powinien poinformować
  w ofercie, w szczególności OC organizatora.
 1. Środki finansowe przyznane na realizację zadania oferent będzie mógł przeznaczyć na koszty merytoryczne zadania:
 1. wynajem obiektów,
 2. wynajem sprzętu,
 3. obsługę techniczną,
 4. obsługę sędziowską,
 5. ubezpieczenie,
 6. opiekę medyczną,
 7. transport sprzętu,
 8. zakup wody,
 9. zakup trofeów sportowych (medale i dyplomy dla uczestników 1-3 miejsca oraz puchary dla szkół 1-3 miejsca),
 10. w przypadku zmagań w biegach przełajowych indywidualnych i lekkiej atletyce medale dla wszystkich uczestników zmagań,
 11. koszty zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 12. koszty obsługi zadania (telefon, materiały biurowe, obsługa księgowa), które nie mogą przekroczyć 5% dotacji,
 13. zabezpieczenie środków ochrony osobistej, które organizacja musi ponieść  zgodnie
  z zastosowanymi przepisami prawa w związku  z koronawirusem (SARS-CoV-2) dla uczestników zadania-maksymalnie 5% dotacji,
 14. inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji: przygotowanie lub zakup materiałów promocyjnych z informacją o współfinansowaniu/finansowaniu zadania przez m.st. Warszawa.

W przypadku dalszego występowania stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w Polsce, realizator zadania publicznego, którego dotyczy ogłoszenie, będzie zobowiązany do realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
w szczególności rozporządzeniami Rady Ministrów i Ministra Zdrowia oraz wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, jakie mogą obowiązywać w czasie realizacji zadania. Okoliczności te należy uwzględnić w planowanych działaniach, czego konsekwencją może być konieczność opracowania specjalnego regulaminu dla uczestników dot. zasad udziału
w wydarzeniu oraz wdrożenie specjalnych procedur bezpieczeństwa przy organizacji realizacji poszczególnych zadań.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama