Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Otwarty konkurs ofert nr 10/2023 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom...

Reklama
Otwarty konkurs ofert nr 10/2023 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" w 2023 roku- przeciwdziałanie przemocy
Nabór od 14.11.2022 do 05.12.2022 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 400 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Rodziny
Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert nr 10/2023 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" w 2023 roku- przeciwdziałanie przemocy.

Uwaga:

Należy zapoznać się z pełną treścią ogłoszenia konkursowego zamieszczoną jako załącznik do niniejszego naboru.

Lp.

Nazwa zadania publicznego

Poniesione wydatki w 2022 roku
(w zł)

Planowane wydatki w 2023 roku

(w zł)

Planowane wydatki w 2024 roku

(w zł)

1.

Specjalistyczne wsparcie skierowane do osób doświadczających przemocy w rodzinie

800 000,00 zł

850 000, 00 zł, w tym

200 000,00 zł w obecnym konkursie

850 000, 00 zł, w tym

200 000,00 zł w obecnym konkursie

     
       
   
     
  1. Termin realizacji zadania: maksymalnie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r.
  2. Termin wydatkowania środków przekazanych oferentom w ramach dotacji na realizację zadania publicznego: maksymalnie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r.;

 

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadania zawarte są w ogłoszeniu konkursowym.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama