Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

BDO/SP/2023/026 Punkt pierwszej pomocy

Reklama
Nabór od 17.11.2022 do 09.12.2022 15:00
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Łączny budżet 70 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 70 tys. PLN
Osoby w kryzysie bezdomności
Gmina Miasta Szczecin, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: BDO/SP/2023/026 Punkt pierwszej pomocy.

Zadanie polega na zapewnieniu opieki osobom bezdomnym poprzez wyrównywanie dostępu do zaspokajania potrzeb zdrowotnych, w tym między innymi: mieszkańcom schronisk i innym osobom bezdomnym skierowanych przez Dział Pomocy Osobom Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

Warunki realizacji zadania:

  1. Powstanie Punktu Pierwszej Pomocy wyposażonego w materiały medyczne.
  2. Dostępność do Punktu Pierwszej Pomocy przez 24 godziny.
  3. Zaangażowanie Osób Bezdomnych do pełnienia dyżurów w ramach Punktu Pierwszej Pomocy.
  4. Prowadzenie promocji i profilaktyki zdrowia.
  5. Edukacja Osób Bezdomnych w kierunku samokontroli, samoopieki, samoobserwacji.
  6. Przeprowadzenie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy wśród Osób Bezdomnych.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama