Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Zwiększenie porządku i bezpieczeństwa publicznego mieszkańców gminy Radzymin poprzez funkcjonowanie monitoringu gminnego - obsługa systemu...

Reklama
Zwiększenie porządku i bezpieczeństwa publicznego mieszkańców gminy Radzymin poprzez funkcjonowanie monitoringu gminnego - obsługa systemu monitoringu wizyjnego
Nabór od 15.11.2022 do 07.12.2022 23:59
Referat Partycypacji i Polityki Społecznej
Łączny budżet 290 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 290 tys. PLN
Urząd Miasta i Gminy Radzymin, Referat Partycypacji i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Zwiększenie porządku i bezpieczeństwa publicznego mieszkańców gminy Radzymin poprzez funkcjonowanie monitoringu gminnego - obsługa systemu monitoringu wizyjnego.

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), które w ramach celów statutowych prowadzą działalność w obszarze porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Główne cele konkursu to w szczególności:

  1. zapewnienie efektywnej, całodobowej, nieprzerwanej obsługi systemu monitoringu wizyjnego gminy Radzymin oraz utrzymanie sprawności technicznej systemu w pomieszczeniu monitoringu - znajdującym się w siedzibie Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu,
    z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 20, 05-250 Radzymin;
  2. aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością (do obsługi monitoringu wizyjnego mogą być zatrudnione osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, ze sprawnością ruchową kończyn górnych, z bardzo dobrym słuchem, wzrokiem, i zmysłem obserwacji, ze zdolnościami podejmowania decyzji, z dobrą znajomością obsługi komputera, niekonfliktowe i niekarane).

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama