Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Realizacja przedsięwzięć w ramach wzbogacenia oferty kulturalnej dla mieszkańców Bemowa

Reklama
Nabór od 23.11.2022 do 31.12.2022 16:00
Dzielnica Bemowo
Łączny budżet 160 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 160 tys. PLN
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Bemowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Realizacja przedsięwzięć w ramach wzbogacenia oferty kulturalnej dla mieszkańców Bemowa.

działania ukierunkowane na zwiększenie kompetencji kulturowych, rozwijanie ekspresji twórczej i kreatywności, zapewnienie kontaktu z dziełami sztuki i szeroko pojętym dziedzictwem kultury, przekazywanie wiedzy o zjawiskach kultury, organizowanie różnych form aktywności twórczej, imprezy, amatorski ruch artystyczny, konkursy, przeglądy, warsztaty, lekcje muzealne, audycje muzyczne, edukacja teatralna, organizacja przedsięwzięć artystycznych m.in koncertów, spektakli, przedstawień itp. Zadanie powinno być adresowane do określonej grupy odbiorców (dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy, wielopokoleniowe).

Osoby realizujące zadanie muszą posiadać niezbędne doświadczenie w realizacji zadańo podobnym charakterze i znać specyfikę dzielnicy. Oczekuje się od nich przedstawienia ramowego programu zajęć, opisania i zdefiniowania grupy odbiorców zadania, w tym określenia ich minimalnej liczby oraz określenia sposobu ich pozyskania, zapewnienia kompleksowej obsługi organizacyjno-technicznej zadania, w tym zapewnienia bazy lokalowej do prowadzenia zajęć i uzyskania wszelkich wymaganych, niezbędnych do ich realizacji pozwoleń i zgód.

 1. Miejsce realizacji: obiekty zlokalizowane na terenie Dzielnicy Bemowo (m.in. Instytucje Kultury, Miejsca Aktywności Lokalnej, Ośrodek Pomocy Społecznej, Aleja Sportów Miejskich), tereny zielone (m.in. Park Górczewska, Fort Bema, Osiedle Przyjaźń) oraz inne lokalizacje w przestrzeni miejskiej Dzielnicy Bemowo – uzasadnione merytorycznie przez oferenta.

 Projekt powinien:

 1. angażować dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe zamieszkałe lub uczące się na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy,
 2. być realizowany przez wykwalifikowaną kadrę adekwatną do skali projektu,
 3. charakteryzować się spójna koncepcją, wysokim poziomem artystycznym i merytorycznym, w tym dbałością o dobór programu oraz kadry i narzędzi służących jego realizacji,
 4. zawierać opis rezultatów wymiernych, sprawdzonych, mierzalnych i takich na które oferent ma wpływ.

 

Finansowanie może dotyczyć w szczególności:

 • wynagrodzenia osoby przygotowującej oraz przeprowadzającej merytoryczną część zadania posiadającej stosowne uprawnienia, 
 •  zakupu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia projektu, 
 • obsługi technicznej bezpośrednio związanej z przygotowaniem zadania 
 •   montażu fotograficznej/filmowej dokumentacji w ramach realizowanego  zadania   (w  tym m.in. retusz, przygotowanie zdjęć, filmów do jakości publikacyjnej),
 •    zakupu nagród/upominków dla uczestników zadania.

 

Dopuszcza się finansowanie:

 •  obsługi administracyjnej, finansowo - księgowej
 •  obsługi technicznej bezpośrednio związanej z przygotowaniem zajęć

 

Finansowanie zadania nie obejmuje w szczególności: 

 •  wyżywienia,
 •  transportu/przejazdu,
 •  projektu, druku oraz promocji plakatów, ulotek, banerów, roll-up/stand up promocyjnych, publikacji na stronach www.

 

UWAGA: 

 1. Komisja konkursowa zwróci szczególną uwagę na kryterium określone w protokole oceny oferty tj.: „Realność, szczegółowość opisu działań wraz z  uzasadnieniem potrzeby realizacji zadania oraz spójność koncepcji, wysoki poziom artystyczny programu realizowanego na przestrzeni całego projektu (przedstawiona w formie wizualizacji, prezentacji, konspektu lub projektu artystycznego)” jaki ma być realizowany w ramach zadania konkursowego lub zbliżonego i dotychczas zrealizowanego przedstawionego w formie m.in. filmu, prezentacji, zdjęć (celem dokonania merytorycznej oceny oferty) oraz na  opis w  sekcji VI Oferty w jaki sposób  w zadaniu zapewniona zostanie dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 2. Na prośbę komisji konkursowej należy przedłożyć prawo do posiadania, dysponowania, udostępnienia, użyczenia, wynajmu bazy lokalowej/przestrzeni itp.,
  w formie m.in. rekomendacji, listu intencyjnego, wiążącej korespondencji potwierdzającej możliwość realizacji zadania (celem dokonania merytorycznej oceny oferty). 
 3. Terminy oraz miejsce zaproponowane przez Organizację mogą ulec zmianie po dokonaniu uzgodnień pomiędzy zainteresowanymi podmiotami. Powyższe wynika ze względów organizacyjnych w tym: dostępność przestrzeni w której ma się odbyć zadanie.Liczba przedsięwzięć kulturalnych będzie realizowana w ilości przedstawionej w ofercie, po dostosowaniu jej do przyznanych środków przez komisję konkursową.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama