Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Program Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych

Reklama
Nabór od 09.11.2022 do 12.12.2022 23:59
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Ewentualne pytania w zakresie „Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2023 r.” należy kierować do pracowników Departamentu Sportu dla Wszystkich, tel. 22 24 43 129, 22 24 43 105.
Łączny budżet 30 mln PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Osoby z niepełnosprawnościami
Rusza nabór wniosków w Programie Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku. Na realizację Programu minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk przeznaczył rekordowe 30 milionów złotych.

Program ma na celu wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych.

– Znacząco zwiększamy nakłady na sport powszechny, co pozwala nam na zwiększenie budżetu Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych do 30 mln zł. To blisko 10 mln zł więcej niż przed rokiem i ponad 100 procent więcej niż w 2015 roku. Chcemy, aby osoby z niepełnosprawnościami miały jak największy dostęp do oferty zajęć, obozów i imprez sportowych – mówi Kamil Bortniczuk, minister sportu i turystyki.

W ramach Programu można ubiegać się o dofinansowanie:

  • organizacji zajęć sekcji sportowych osób niepełnosprawnych;
  • organizacji imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych;
  • organizacji obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych;
  • promocji sportu osób niepełnosprawnych.

O przyznanie dofinansowania mogą aplikować organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych – stowarzyszenia, fundacje, związki i organizacje sportowe z całej Polski.

Beneficjent Programu musi zapewnić jedynie pięcioprocentowy wkład własny w ramach realizowanych projektów, przy czym część tych środków może stanowić wartość pracy wolontariuszy – na podstawie stosownej umowy z wyceną świadczenia lub wartość udostępnionej infrastruktury sportowej – na podstawie stosownej umowy.

Nabór wniosków

Wniosek wraz z załącznikami należy wypełnić w systemie Amodit dostępnym na stronie wnioski.msit.gov.pl.

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z „Programem Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2023 r.” dostępnym w naszym Biuletynie Informacji Publicznej (https://www.gov.pl/web/sport/program-upowszechniania-sportu-osob-niepelnosprawnych-w-2023-r).

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy wysłać wyłącznie w wersji elektronicznej, w systemie Amodit do 12 grudnia 2022 r.

Reklama