Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Długofalowa ocena skuteczności Programu 6-10-14 dla Zdrowia - Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu...

Reklama
Długofalowa ocena skuteczności Programu 6-10-14 dla Zdrowia - Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2021 – 2025
Nabór od 29.11.2022 do 13.12.2022 16:00
WRS - Wydział Rozwoju Społecznego
Łączny budżet 250 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 250 tys. PLN

Ogłasza się konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2021 – 2025

Cel główny programu

W zakresie Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2021-2025 - wydłużenie życia mieszkanek i mieszkańców Gdańska w zdrowiu oraz ograniczenie skali zachorowań na choroby cywilizacyjne, w tym: zmniejszenie ryzyka występowania schorzeń, wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie wpływu stylu życia i warunków środowiskowych na zdrowie, w tym promocja zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej, rozwój kompetencji zdrowotnych na wszystkich etapach życia i we wszystkich pełnionych rolach (zdrowa matka, zdrowe dziecko, zdrowy człowiek w wieku produkcyjnym), podniesienie efektywności i skuteczności programu przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym.

PROFILAKTYKA

Cel Szczegółowy 1 Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2021- 2025: Zmniejszenie ryzyka występowania schorzeń.

Cel Operacyjny 1 Narodowego Programu Zdrowia: Profilaktyka nadwagi i otyłości.

Realizacja Programu zdrowotnego w zakresie prewencji i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży.

Termin realizacji zadań: nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2023 r.
Beneficjentami mogą być:

Odbiorcy bezpośredni:

Młodzież 18-letnia (17,5-18,5 r.ż. system badań zgodny z rokiem szkolnym – uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenu miasta Gdańska.

Odbiorcy pośredni: 

ich otoczenie lokalne, regionalne, ponadregionalne i globalne

Kwota zaplanowana na realizacje zadania: 250 000,00 zł

UWAGA! Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji zadania znajdują się w załączniku Nr 1 do zarządzenia o konkursie.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama