Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

„Zapewnienie schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w terminie od 01.01.2023 r...

Reklama
„Zapewnienie schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w terminie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.”
Nabór od 09.11.2022 do 01.12.2022 10:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Łączny budżet 193,815 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 193,815 tys. PLN
Osoby w kryzysie bezdomności
Miasto Bydgoszcz, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Zapewnienie schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w terminie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.”.

Zawiera załącznik

do Zarządzenia Nr 80/2022

Dyrektora Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

z dnia 8 listopada 2022 r.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama