Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Małe dotacje w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom...

Reklama
Małe dotacje w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku
Nabór od 09.11.2022 do 07.12.2022 13:25
Dzielnica Bielany
Łączny budżet 8,5 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Dzieci
  1. Zadanie  mieści się w zakresie zadań publicznych o których mowa w § 6 ust. 1 Programu Współpracy m.st. Warszawy w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiącym załącznik do uchwały Nr LV/1704/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 października 2021 r. oraz w art. 4 ust. 1 pkt. 32 przywołanej ustawy.
  2. Termin realizacji zadania musi zawierać się w bieżącym roku kalendarzowym (tj. nie może przekraczać roku budżetowego).
  3. Nie przewiduje się możliwości pobierania opłat od uczestników zadania
  4. Na dane zadanie organizacja może otrzymać dotację tylko z jednego biura albo dzielnicy. W przypadku stwierdzenia otrzymania wcześniej dotacji z budżetu m.st. Warszawy na to samo zadanie lub jego część – oferta nie będzie rozpatrywana.
  5. Organizacja decyduje o tym, czy jest to zadanie o powierzenie (finansowanie projektu), czy też wsparcie (dofinansowanie).

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama