Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Otwarty konkurs ofert nr 6/2023 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom...

Reklama
Otwarty konkurs ofert nr 6/2023 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" w 2023 roku- FASD
Nabór od 08.11.2022 do 29.11.2022 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 tys. do 100 tys. PLN
Rodziny, Dzieci
Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert nr 6/2023 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" w 2023 roku- FASD.

Uwaga:

Należy zapoznać się z pełną treścią ogłoszenia konkursowego zamieszczoną jako załącznik do niniejszego naboru.

 

Nazwa zadania publicznego

Planowane wydatki w roku 2022

Planowane wydatki w roku 2023

Diagnoza, profilaktyka i wsparcie na rzecz dzieci dotkniętych symptomami FASD oraz ich rodzin

40 000,00 zł

100 000,00 zł

 

  1. Termin realizacji zadania: maksymalnie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
  2. Termin wydatkowania środków przekazanych oferentom w ramach dotacji na realizację zadania publicznego: maksymalnie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;

 

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadania zawarte są w ogłoszeniu konkursowym.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama