Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Milion złotych na rzecz wolności i praworządności od FWG

Reklama
Nabór od 08.11.2022 do 04.12.2022 23:59
Fundacja Wolności Gospodarczej
granty@wolnagospodarka.pl, tel. +48 885 800 505
Łączny budżet 1 mln PLN
Do 60% dofinansowania
Dotacje od 5 tys. do 50 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Wystartował drugi konkurs grantowy Fundacji Wolności Gospodarczej, który ma na celu wsparcie organizacji zajmujących się wolnością gospodarczą, liberalizmem, praworządnością, edukacją ekonomiczną i obywatelską oraz promocją wejścia Polski do strefy euro.

Zainteresowane organizacje mogą składać wnioski do 4 grudnia 2022 r., a granty dotyczą projektów zaplanowanych na 2023 rok.

– Poszukujemy projektów, które zmieniają rzeczywistość w kierunku liberalnym, promują otwartość i dobre propozycje dla rozwoju. W ostatnim roku wsparliśmy ponad 35 wartościowych inicjatyw, które wpisywały się w misję i wartości fundacji – mówi Marek Tatała, CEO Fundacji Wolności Gospodarczej.

Na stronie FWG dostępny jest formularz grantowy, poprzez który można zgłaszać inicjatywy w jednym z pięciu obszarów tematycznych:

  • Wolność gospodarcza
  • Demokratyczne państwo prawa
  • Edukacja dla przyszłości, z naciskiem na edukację ekonomiczną i obywatelską
  • Polska w Unii Europejskiej
  • Polska w strefie euro

Konkurs przeznaczony jest przede wszystkim dla organizacji pozarządowych. Projekty powinny zawierać konkretne i mierzalne cele, a także nawiązywać do wolnościowych wartości fundacji.

Wśród inicjatyw i organizacji wspartych w pierwszym roku działalności fundacji znaleźć można m.in.:

Informacje o innych wspartych projektach można znaleźć na stronie internetowej FWG w zakładce Aktualności.

– Organizacje, które chcą zgłosić swój projekt powinny podzielać misję i wartości reprezentowane przez Fundację Wolności Gospodarczej oraz posiadać osiągnięcia w zakresie promocji wolności gospodarczej, myśli liberalnej, praworządności lub w działalności edukacyjnej – dodaje Marek Tatała.

Pula środków w drugim konkursie grantowym wynosi 1 mln zł, a zgłoszenia przyjmowane są do 4 grudnia 2022 r.

Formularz grantowy i zasady przyznawania grantów dostępne są na stronie:
https://wolnagospodarka.pl/jak-dzialamy/wniosek-2023/

Fundacja Wolności Gospodarczej dąży do tego, by Polska była krajem zamożnym i otwartym, w którym społeczeństwo korzysta z wysokiego poziomu wolności gospodarczej i innych wolności indywidualnych. Misją organizacji jest inwestowanie w najbardziej wartościowe inicjatywy na rzecz liberalnej gospodarki i tworzenie przestrzeni współpracy i integracji zwolenników wolnego rynku. Fundacja zainicjowała kampanię www.KursNaEuro.pl.

Fundatorem i prezesem Fundacji Wolności Gospodarczej jest Arkadiusz Muś, założyciel i prezes spółki PRESS GLASS.

Reklama