Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Granty Wydziału Dyplomacji Publicznej NATO

Reklama
Nabór od 04.11.2022 do 30.11.2022 23:59
Wydział Dyplomacji Publicznej NATO
Łączny budżet nieznany
Od 50% do 100% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Do 30 listopada 2022 r. można składać wnioski m.in. o współfinansowanie konferencji, seminariów, warsztatów, wydarzeń publicznych i innych istotnych działań dyplomacji publicznej, takich jak projekty cyfrowe, multimedialne lub internetowe, dotyczące kwestii związanych z pokojem i bezpieczeństwem.

Dział Dyplomacji Publicznej NATO aktywnie działa na rzecz wzmocnienia publicznego wizerunku Sojuszu, promując zrozumienie, zaufanie i wsparcie dla Sojuszu. Czyni to, przyczyniając się do ciągłego procesu międzynarodowej debaty na temat bezpieczeństwa i kształtowania polityki, poprzez różnorodne programy skierowane do ludzi oraz programy cyfrowe w NATO i krajach partnerskich. NATO może zatem pomóc w urzeczywistnieniu twojego projektu, zapewniając doradztwo, finansowanie i praktyczną pomoc.

Współfinansowanie konferencji, seminariów, warsztatów, wydarzeń publicznych i innych istotnych działań dyplomacji publicznej, takich jak projekty cyfrowe, multimedialne lub internetowe, dotyczące kwestii związanych z pokojem i bezpieczeństwem, jest dostępne w formie uznaniowych grantów od Wydziału Dyplomacji Publicznej NATO. 

Zazwyczaj odbiorcami tych dotacji są organizacje pozarządowe (NGO), uniwersytety, think tanki i inne odpowiednie organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

Projekty mogłyby przyczynić się do realizacji Koncepcji Strategicznej NATO, takich jak wzmocnione odstraszanie i obronę, większe inwestycje w obronę, wsparcie dla Ukrainy i innych zagrożonych partnerów, wzmocnienie odporności, polityka otwartych drzwi NATO, wyzwania z Południa i potwierdzenie wspólnych wartości NATO.

W przypadku projektów realizowanych w 2023 r. prosimy o przesyłanie wniosków za pomocą formularzy na tej stronie do 30 listopada 2022 r. Projekty nie powinny rozpoczynać się przed 15 lutego 2023 r. i muszą zostać zakończone do 31 grudnia 2023 r.

Treść można znaleźć w Wytycznych dotyczących treści.

W celu uzyskania dalszych szczegółów na temat zasad finansowych NATO PDD oraz sposobu ich zastosowania, prosimy o uważne zapoznanie się z Wytycznymi Aplikacyjnymi oraz Procedurami Finansowymi i Sprawozdawczymi.

Decyzje o wsparciu projektu, a także o przyznanym poziomie dofinansowania, podejmowane są przez władze NATO.

Wyślij swoją aplikację, wraz z całą niezbędną dokumentacją, pocztą elektroniczną na ogólną skrzynkę pocztową mailbox.publicdiplomacyinformation@hq.nato.int.

Projekty pochodzące z Ukrainy należy przesyłać na adres: projekty@nidc-ukraine.hq.nato.int.

Ponadto PDD ogłasza zaproszenia do składania wniosków dotyczących określonych tematów. Sprawdzaj regularnie tę stronę w celu uzyskania aktualizacji.

Kryteria wyboru

Wydział Dyplomacji Publicznej NATO stosuje następujące kryteria przy wyborze projektów do współfinansowania:

  • Związek z aktualną agendą polityczną i priorytetami komunikacyjnymi NATO.
  • Wartość edukacyjna i/lub znaczenie dla publicznej dyskusji na temat kwestii pokoju i bezpieczeństwa; wkład projektu w realizację celu NATO, jakim jest rozwijanie świadomej debaty na te tematy.
  • Oczekiwany wpływ i zasięg projektu.
  • Umiejętność efektywnego wykorzystania zasobów w celu osiągnięcia oczekiwanego rezultatu.
  • NATO zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku projektowego od grantobiorcy, który wcześniej nie przestrzegał warunków poprzedniego dofinansowania z NATO.

Możesz śledzić oficjalną grupę na Facebooku „NATO Engagement”, aby uzyskać więcej aktualizacji oraz wiadomości i dyskusje związane z NATO.

Jeśli szukasz informacji na temat natowskiego programu Nauka dla Pokoju i Bezpieczeństwa (SPS), kliknij tutaj.

Reklama