Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Codziennie dostarczamy ci aktualnych i sprawdzonych informacji o trzecim sektorze Twój portal prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Wesprzyj NGO.PL >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2023 roku pod nazwą „Kulturalna Wola 2023”
Nabór od 23.11.2022 do 09.01.2023 16:00
Dzielnica Wola
Łączny budżet 350 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Wola ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2023 roku pod nazwą „Kulturalna Wola 2023”.

Adresaci: mieszkanki i mieszkańcy Warszawy, w szczególności Dzielnicy Wola.

Formy realizacji zadania - zadanie może być realizowane w szczególności poprzez:

a)  organizację wydarzeń plenerowych o charakterze artystycznym, kulturalnym lub edukacyjnym, adresowanych do dzieci, młodzieży i/lub osób dorosłych, w tym seniorów oraz całych rodzin;

b) przygotowanie i organizację przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych upamiętniających ważne wydarzenia i wybitne postaci oraz popularyzujących tradycje związane z kalendarzem świąt i rocznic;

c)  nowatorskie inicjatywy angażujące lokalne grupy mieszkańców;

d)  organizację przedsięwzięć służących upowszechnianiu lokalnego dziedzictwa kulturowego Woli oraz budowanie współczesnej tożsamości i wizerunku Dzielnicy z poszanowaniem jej tradycji, historii i wielokulturowości;

e) organizację przedsięwzięć pobudzających aktywność społeczną i kulturalną oraz integrowanie się mieszkanek i mieszkańców Woli.

Ogólne warunki realizacji zadania:

1) W ofercie należy zawrzeć informacje dotyczące m.in.:

a) szczegółów programowych, planu działań – stosownie do specyfiki przedsięwzięcia;

b) grup odbiorców i ich liczebności oraz miejsca realizacji przedsięwzięcia;

c) przygotowania i realizacji planu promocyjnego przedsięwzięcia zawierającego opis sposobu dotarcia do adresatów, zaprojektowania, wytworzenia udostępniania materiałów promujących przedsięwzięcie itp.;

d) zakresu i sposobu realizacji obsługi organizacyjno-technicznej przedsięwzięcia.

2) Udział w przedsięwzięciach ma być dla uczestników/widzów/odbiorców nieodpłatny.

3) Kalkulacja kosztów zadania musi być czytelna, a w jednej pozycji kosztorysu ma zawierać się jeden rodzaj kosztów.

4) Projekt nie może być częścią innego większego przedsięwzięcia, lecz musi stanowić samoistną całość.

5) Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do uzyskania wszelkich wymaganych pozwoleń niezbędnych do realizacji zadania, w tym np. do uzyskania zgody zarządcy terenu publicznego na jego zajęcie. Koszty uzyskania zezwoleń powinny być uwzględnione w kosztorysie realizacji zadania.

6) Oferent powinien określić ryzyka, jakie mogą wystąpić przy realizacji zadania (np. obostrzenie zasad sanitarnych, niesprzyjająca pogoda itp.) oraz określić/zaplanować działania alternatywne.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama