Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Nabór ofert w trybie art. 19a - dofinansowanie szkolenia sportowego

Reklama
Nabór od 02.11.2022 do 03.11.2022 07:59
Wydział Ogólny
Łączny budżet 1,8 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 1,8 tys. PLN

Wkład własny nie jest wymagany.

 

Dotacja może być przeznaczona w szczególności na:

  1. realizację programów szkolenia sportowego,
  2. zakup sprzętu sportowego,
  3. pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
  4. pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
  5. sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

Cel zadania:

  1. promowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie aktywności mieszkańców Giżycka,
  2. propagowanie wśród dzieci, młodzieży i całych rodzin aktywnych form kultury fizycznej,
  3. organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży,
  4. organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych,
  5. upowszechnianie różnorodnych form aktywności sportowej w różnych środowiskach i klubach.
Źródło: Urząd Miejski w Giżycku

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama