Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

BDO/SP/2023/012 Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasto Szczecin

Reklama
Nabór od 16.11.2022 do 08.12.2022 15:00
Wydział Spraw Społecznych
Łączny budżet 3,5 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 3,5 mln PLN
Młodzież, Rodziny, Dzieci
Gmina Miasta Szczecin, Wydział Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: BDO/SP/2023/012 Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Wspieranie rodziny, w szczególności będącej w kryzysie, poprzez objęcie opieką i wychowaniem dzieci oraz młodzieży w placówce wsparcia dziennego oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej, specjalistycznej, bądź pracy podwórkowej, również w formie łączonej, przy jednoczesnym wsparciu rodziców w szczególności w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama