Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

BDO/WEA/2023/006 Terapia i psychoterapia indywidualna i grupowa skierowana do użytkowników narkotyków: osób uzależnionych i przyjmujących...

Reklama
BDO/WEA/2023/006 Terapia i psychoterapia indywidualna i grupowa skierowana do użytkowników narkotyków: osób uzależnionych i przyjmujących narkotyki w sposób szkodliwy oraz ich bliskich
Nabór od 15.11.2022 do 07.12.2022 15:00
Wydział Spraw Społecznych
Łączny budżet 230 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 230 tys. PLN
Rodziny, Osoby uzależnione
Gmina Miasta Szczecin, Wydział Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: BDO/WEA/2023/006 Terapia i psychoterapia indywidualna i grupowa skierowana do użytkowników narkotyków: osób uzależnionych i przyjmujących narkotyki w sposób szkodliwy oraz ich bliskich..

Zadanie będzie polegało na prowadzeniu przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami korekcyjnych działań terapeutycznych, skierowanych do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, ich rodzin i bliskich oraz osób współuzależnionych.

UWAGA! Zadanie mogą realizować wyłącznie organizacje posiadające odpowiednie zasoby kadrowe, lokalowe oraz doświadczenie. Zespół realizatorów powinien składać się m.in. ze specjalisty/instruktora psychoterapii uzależnień, psychologa/pedagoga, osoby posiadającej ukończone szkolenie z „Dialogu Motywującego”.

Zleceniobiorca będzie zobowiązany prowadzić co najmniej takie działania jak: diagnoza, terapia indywidualna, grupy wsparcia, terapia dla członków rodzin, konsultacje induywidualne (w tym pomoc psychologiczna), poradnictwo prawne i rodzinne, interwencja kryzysowa oraz cykl spotkań dla neofitów.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama