Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

BDO/WEA/2023/008 Prowadzenie środowiskowej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii

Reklama
Nabór od 15.11.2022 do 07.12.2022 15:00
Wydział Spraw Społecznych
Łączny budżet 125 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 125 tys. PLN
Osoby uzależnione
Gmina Miasta Szczecin, Wydział Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: BDO/WEA/2023/008 Prowadzenie środowiskowej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii.

Zadanie z zakresu redukcji szkód, polegające na prowadzeniu działań profilaktycznych, informacyjno-edukacyjnych, wspierających i pomocowych, mających na celu zmniejszenie lub wyeliminowanie skutków przyjmowania substancji psychoaktywnych wśród mieszkańców Szczecina. 

UWAGA! Zadanie mogą realizować wyłącznie osoby posiadające specjalistyczne wykształcenie w zakresie profilaktyki uzależnień od narkotyków potwierdzone certyfikatem "specjalisty psychoterapii uzależnień" oraz doświadczenie w realizacji tego typu zadań. Zespół realizatorów powinien składać się z co najmniej psychologa, seksuologa, specjalisty ds. przemocy, osoby posiadającej ukończone szkolenie z „Dialogu Motywującego”.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama