Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

BDO/SP/2023/011 Zapewnienie dzieciom całodobowej opieki i wychowania w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego

Reklama
Nabór od 16.11.2022 do 08.12.2022 15:00
Wydział Spraw Społecznych
Łączny budżet 820 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 820 tys. PLN
Dzieci
Gmina Miasta Szczecin, Wydział Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: BDO/SP/2023/011 Zapewnienie dzieciom całodobowej opieki i wychowania w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego..

Zadanie będzie polegało na prowadzeniu na terenie Gminy Miasto Szczecin placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla co najmniej 12 dzieci pozbawionych opieki rodziców.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama