Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

Reklama
Nabór od 27.10.2022 do 30.11.2022 23:59
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
pop@wfos.gdansk.pl
Łączny budżet 4,5 mln PLN
Do 95% dofinansowania
Dotacje do 150 tys. PLN
Program skierowany jest m.in. do jednostek samorządu terytorialnego, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych, producentów audycji radiowych, parków narodowych i krajobrazowych, Lasów Państwowych, muzeów.

Dofinansowanie udzielane jest na edukacyjne działania i kampanie oraz sale i wiaty. Zakres przedsięwzięć jest obszerny. Od zrównoważonego rozwoju, przez ochronę środowiska i gospodarkę wodną oraz odnawialne źródła energii i efektywność energetyczną, po niskoemisyjny transport i mniejszą emisję szkodliwych substancji do atmosfery.

Program skierowany jest m.in. do jednostek samorządu terytorialnego, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych, producentów audycji radiowych, parków narodowych i krajobrazowych, Lasów Państwowych, muzeów.

Dotacje na realizację zadania wynoszą do 90% kosztów kwalifikowanych. Gminy położone na terenie parków narodowych mogą liczyć na wyższy poziom dofinansowania. Maksymalna kwota dla jednego beneficjenta wynosi 150 000 zł.

Na Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej przeznaczonych zostało 56 mln zł w skali kraju. Realizowany będzie w latach 2022-2025.

Reklama