Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej 2023. Nabór wniosków do III edycji programu

Reklama
Nabór od 02.11.2022 do 30.12.2022 15:00
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
Łączny budżet 4 mln PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje od 30 tys. do 500 tys. PLN
Poznaj pierwszy w Polsce program dotacyjny na inwestycje w zakresie realizacji form rzeźbiarskich w przestrzeni publicznej, dla samorządowych instytucji kultury i samorządów, w których istnieje wydział lub komórka organizacyjna sprawująca opiekę konserwatorską nad zabytkami lub przestrzenią publiczną. W tej edycji projektu aplikować mogą także stowarzyszenia i fundacje.

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku zainicjowało w roku 2021 program własny pod nazwą Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej,otwiera się w nowej karcie dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest to pierwszy w Polsce program dotacyjny przeznaczony na inwestycje w zakresie realizacji form rzeźbiarskich w przestrzeni publicznej, adresowany do samorządowych instytucji kultury oraz do jednostek samorządu terytorialnego, w których istnieje wydział lub komórka organizacyjna sprawująca opiekę konserwatorską nad zabytkami lub przestrzenią publiczną. W III edycji projektu aplikować mogą także stowarzyszenia i fundacje oraz inne organizacje pożytku publicznego.

Celem programu jest podniesienie jakości przestrzeni publicznej w Polsce poprzez usytuowanie w niej większej liczby dzieł o wysokim poziomie rzeźbiarskim oraz próba dokonania zmiany myślenia o wspólnej przestrzeni, m.in. dzięki wypracowaniu dobrych praktyk wyboru dzieł. Działania objęte dofinansowaniem to m.in.: realizacja projektów współczesnych artystów odpowiadających na potrzeby lokalnych społeczności, konserwacja istniejących dzieł, wykup depozytów rzeźb gotowych, realizacja odlewów prac artystów polskich i zagranicznych, ewentualnie projektów rzeźb, w celu umieszczenia w przestrzeni publicznej, zewnętrznej i wewnętrznej ze stałym, nieograniczonym dostępem dla publiczności, np. w parkach rzeźby, foyer, lobby, na dziedzińcach siedzib instytucji użyteczności publicznej, w tym instytucji kultury, uczelni.

Więcej informacji: https://rzezba-oronsko.pl/rzezba-dla-niepodleglej/

Autor/źródło: Beneficjent programu 2021: Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu; autor: Tihamér Gyarmathy, bez tytułu, 1965, fot. Jan Janiak

Rzeźba w przestrzeni publicznej – miliony na inwestycje

W roku 2021 Centrum Rzeźby Polskiej przeznaczyło prawie 1,5 mln zł na inwestycje w zakresie realizacji rzeźb w przestrzeni publicznej Elbląga, Torunia, Zakopanego, Sopotu, Łodzi, Poznania, Oświęcimia, Rudy Śląskiej, Pionek, Pcimia, Strzegomia, Hajnówki i Kazimierza Dolnego. 

Dodatkowo zrealizowano cykl 13 webinariów i seminariów z udziałem teoretyków i praktyków reprezentujących różne obszary zawodowe i środowiska związane z szeroko rozumianą problematyką sztuki (w tym szczególnie rzeźby) w przestrzeni publicznej. Naukowe spotkania pozwoliły skonfrontować rozmaite punkty widzenia i priorytety określające nie tylko możliwości realizacji projektów artystycznych w przestrzeni publicznej, ale także determinujące ich społeczny odbiór i kontekst.

Autor/źródło: Beneficjent programu 2021: Gmina Miasta Toruń; autor: Maciej Szańkowski, Struny wiatru, 2021, fot. Jan Janiak

Tegoroczna edycja

W roku 2022 budżet programu wyniósł niemal 2 mln zł. W ramach tegorocznej edycji projektu Centrum zrealizowało Kongres „Rzeźba wszędzie?” (10-13 października 2022), w którym uczestniczyło kilkudziesięciu specjalistów w dziedzinie planowania i zarządzania przestrzenią urbanistyczną, gospodarzy lokalnych społeczności, urzędników i aktywistów miejskich, pracowników służb konserwatorskich, architektów, artystów, historyków, teoretyków i socjologów kultury. Uczestnicy spotkania podczas obrad wspólnie zastanawiali się nad potrzebą, możliwościami i konsekwencjami realizacji obiektów rzeźbiarskich w przestrzeni publicznej. Zaproszenie do udziału w wydarzeniu ekspertów, teoretyków i praktyków badających, zarządzających i działających w przestrzeni publicznej pozwoliło na przedstawienie i omówienie najbardziej istotnych kwestii dotyczących poszczególnych grup zawodowych i społecznych uczestniczących i współdecydujących o kształcie przestrzeni miast, osiedli i obszarów rekreacyjnych. 

Podsumowując obrady Kongresu, wskazano najbardziej istotne kwestie, podejmowane przez prelegentów i uczestników dyskusji. Zagadnienie edukacji społecznej, zacieśnienia współpracy z samorządami oraz zintensyfikowanie kontaktów pomiędzy środowiskami twórców uznano za podstawowe kierunki wymagające dalszych wspólnych, międzyśrodowiskowych ustaleń. Podkreślono konieczność wymiany doświadczeń i koncepcji pomiędzy instytucjami administracji centralnej i lokalnej oraz środowiskami naukowymi i twórczymi.

Prognozowany budżet na realizację III edycji programu na rok 2023 wynosi 4.000.000 zł. Grono potencjalnych wnioskodawców poszerzono o stowarzyszenia i fundacje oraz inne organizacje pożytku publicznego.

Nabór wniosków odbędzie się elektronicznie poprzez platformę Witkac.plotwiera się w nowej karcie.

Termin naboru: 2 listopada do 30 grudnia 2022

Budżet programu na rok 2023 wynosi 4.000.000 zł

Więcej informacji: https://rzezba-oronsko.pl/rzezba-dla-niepodleglej/otwiera się w nowej karcie

Obsługa programu:
Anna Adamczyk: program-rzezba21@rzezba-oronsko.plotwiera się w nowej karcie
+48 618 45 16 wew.19

Anna Podsiadły: a.podsiadły@rzezba-oronsko.plotwiera się w nowej karcie
+48 618 45 16 wew. 23

Autor/źródło: Beneficjent programu 2021: Gmina Miasta Pionki; autor: Mariola Wawrzusiak–Borcz, Sen nietoperza, 2021, fot. archiwum beneficjenta programu
Źródło: Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
Reklama