Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie...

Reklama
Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Kępińskim w 2023 r
Nabór od 26.10.2022 do 16.11.2022 15:30
Wydział ZPPP
Łączny budżet 64,02 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 64,02 tys. PLN
Powiat Kępiński, Wydział ZPPP ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Kępińskim w 2023 r..

Zarząd Powiatu Kępińskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Kępińskim w 2023 r.

Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadania z zakresu edukacji prawnej w Powiecie Kępińskim w 2023 r., o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2021 r., poz. 945) w następujących lokalizacjach i godzinach:

Poniedziałek        8:00 - 12:00 Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie, Perzów 77a

Wtorek                7:30 - 11:30 Budynek Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej, ul. Akacjowa 4

Środa                11:30 - 15:30 Budynek Urzędu Gminy w Rychtalu, ul. Rynek 1

Czwartek           11:30 - 15:30 Budynek Urzędu Gminy w Bralinie, ul. Rynek 3

Piątek                 7:30 - 11:30 Budynek Urzędu Gminy w Trzcinicy, ul. Jana Pawła II 47

W przypadku nieodpłatnej mediacji zakłada się, że będzie ona prowadzona w zależności od bieżącego zapotrzebowania zgłaszanego przez osoby uprawnione. Nieodpłatna mediacja będzie przeprowadzana w razie potrzeby w każdej lokalizacji Punktu. Jedno spotkanie z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji w zakresie jej przeprowadzenia podczas dyżuru nie może przekroczyć połowy czasu trwania dyżuru.

Organizacji pozarządowej zostanie również powierzone zadanie z zakresu edukacji prawnej, w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok, m.in. w formach, o których mowa w art. 3b ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. W umowie starosta może określić inne preferowane formy realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej.

Szczegóły konkursu w dokumentacji konkursowej.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama