Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 - projekty główne

Reklama
Nabór od 20.10.2022 do 14.03.2023 16:00
Wspólny Sekretariat Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego
Łączny budżet nieznany
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Otwarto oficjalnie drugi nabór wniosków w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027.

Oferta programu skierowana jest do wszystkich polskich województw! 

O dofinansowanie mogą się ubiegać m.in. władze centralne i samorządy regionalne i lokalne, instytucje publiczne, sektor pozarządowy i podmioty prywatne.

W Polsce informacji o programie udziela Krajowy Punkt Kontaktowy: 
tel. +48 22 273 81 87
e-mail BSR@mfipr.gov.pl

17 listopada br. zapraszamy na seminarium online o zasadach drugiego naboru wniosków. Zarezerwuj datę! Rejestracja zostanie uruchomiona wkrótce.

Priorytety

Priorytety i cele programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027

Priorytet 1. Innowacyjne społeczeństwa 
1.1 Odporne gospodarki i społeczności (PDF 411 KB) 
1.2 Usługi publiczne odpowiadające na potrzeby mieszkańców (PDF 411 KB)

Priorytet 2. Społeczeństwa rozważnie korzystające z wody 
2.1 Zrównoważone wody (PDF 410 KB) 
2.2 Niebieska gospodarka (PDF 407 KB)

Priorytet 3. Społeczeństwa neutralne dla klimatu
3.1  Gospodarka o obiegu zamkniętym (PDF 416 KB) 
3.2  Transformacja energetyczna (PDF 415 KB) 
3.3  Inteligentna zielona mobilność (PDF 414 KB)

Priorytet 4. Zarządzanie współpracą 
4.1 Platformy projektów 
4.2 Zarządzanie makroregionalne

Główne cechy projektów głównych

Projekty główne są podstawowym narzędziem wprowadzania zmian, do których dąży Interreg Region Morza Bałtyckiego. Wszystkie projekty główne są zobowiązane do przygotowania, pilotowania i transferu praktycznych i trwałych rozwiązań dla wybranych przez siebie wyzwań. Wyzwania te muszą odpowiadać jednemu z celów Programu.

Podstawowym rezultatem projektu głównego jest zwiększenie zdolności grup docelowych do radzenia sobie z określonymi wyzwaniami. Grupy docelowe to organizacje, które mają kompetencje, aby wpływać na wyzwania i są zainteresowane rozwiązaniami. Dlatego też dotarcie do grup docelowych i zaangażowanie ich w przygotowanie rozwiązania, pilotaż oraz transfer są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu przez projekt główny.

Działania w ramach projektu głównego trzeba zaplanować w trzech pakietach roboczych (work package - WP): WP1 Przygotowanie rozwiązań; WP2 Pilotowanie i ewaluacja rozwiązań; WP3 Transfer rozwiązań.
Na czas trwania projektu głównego składają się z trzy etapy/fazy: kontraktowania, która trwa zwykle trzy miesiące, realizacji, która może trwać do 36 miesięcy oraz zamknięcia, która trwa trzy miesiące.

Więcej szczegółów na temat projektów głównych można znaleźć w Podręczniku Programu (rozdział D) opublikowanym na portalu Programu pod adresem:
https://interreg-baltic.eu/wp-content/uploads/2021/12/IBSR-2021-2027_Programme-Manual-v1-0.pdf.

Aby wypełnić formularz wniosku o dofinansowanie projektu oraz złożyć inne dokumenty i formularze (deklaracje partnerów, informacje kontaktowe, informacje bankowe), wnioskodawcy wiodący muszą złożyć wniosek o dostęp do elektronicznego systemu wymiany danych BAMOS+ (https://baplus.bamos.eu/). 

Wnioski o dostęp do BAMOS+ należy złożyć najpóźniej do dnia 14 lutego 2023 r.

Wnioskodawca wiodący przesyła wypełniony PIF (formularz pomysłu na projekt) na e-mail: idea@interreg-baltic.eu. Nie później niż do 14 lutego 2023 r.

Wnioskodawca wiodący może w PIF zawrzeć wniosek o konsultacje koncepcji projektu.
(szablon PDF dostępny na stronie: https://interreg-baltic.eu/gateway/consultations/).

Formularz wniosku zawiera wskazówki i pytania naprowadzające dotyczące jego wypełniania.

Wniosek projektowy oraz wszelkie dalsze dokumenty i formularze należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 14 marca 2023 r. godz. 16:00 czasu środkowoeuropejskiego (CEST).

Wszystkie dokumenty i formularze składane są wyłącznie w formacie cyfrowym w systemie BAMOS+.

Oficjalnym językiem programu jest język angielski.

IZ/WS oferuje wnioskodawcom następującą pomoc:
• Pakiet dla wnioskodawców: https://interreg-baltic.eu/get-funding/gateway-for-applicants/
• Platforma wymiany informacji i poszukiwania partnerów: https://matchmaking.interregbaltic.
eu/landingpage/
• Tutoriale online: https://interreg-baltic.eu/gateway/tutorials/
• Webinaria/szkolenia
• Konsultacje indywidualne (po złożeniu PIF)
• Pomoc w zakresie systemu BAMOS+: helpdesk@bamos.eu
• Porady ogólne: info@interreg-baltic.eu

Reklama