Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

BDO/SP/2023/036 Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej

Reklama
Nabór od 24.11.2022 do 16.12.2022 15:00
Wydział Spraw Społecznych
Łączny budżet 386,1 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Gmina Miasta Szczecin, Wydział Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: BDO/SP/2023/036 Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej.

Zadanie będzie polegało na prowadzeniu Centrum Integracji Społecznej w rozumieniu ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, zwanej dalej ustawą o zatrudnieniu socjalnym.

Zleceniobiorca zobowiązany jest do realizacji zajęć reintegracji społecznej i zawodowej dla uczestników ww. Centrum.

 

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama