Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzenia jednego punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzenia jednego punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu wolsztyńskiego w 2023 r
Nabór od 26.10.2022 do 18.11.2022 12:00
Wydział Edukacji
Łączny budżet 64,02 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 64,02 tys. do 64,02 tys. PLN
Powiat Wolsztyński, Wydział Edukacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzenia jednego punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu wolsztyńskiego w 2023 r..

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzenia jednego punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu wolsztyńskiego w 2023 r.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust.  2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021, poz. 945) Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza  otwarty konkurs ofert pn.: "Powierzenie prowadzenia organizacji pozarządowej punktu przeznaczonego na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu wolsztyńskiego w 2023 r.”.

 

Cel konkursu.

Celem konkursu jest wyłonienie organizacji pozarządowej, której Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego powierzy prowadzenie jednego punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu wolsztyńskiego w 2023 r., usytuowanego w 2 lokalizacjach w następujący sposób: 2 dni w tygodniu w Gminie Przemęt i 3 dni w tygodniu w Gminie Siedlec.

Harmonogram wskazujący dni i godziny, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna i świadczenie nieodpłatnego poradnictwo obywatelskie przedstawia się następująco:

  • poniedziałek   w godz. 11.00 - 15.00 - Gmina Przemęt,
  • wtorek           w godz. 13.00 - 17.00 - Gmina Siedlec,
  • środa            w godz. 09.00 - 13.00 - Gmina Siedlec,
  • czwartek       w godz. 09.00 - 13.00 - Gmina Siedlec,
  • piątek           w godz. 11.00 - 15.00 - Gmina Przemęt.

 

Ponadto w ramach umowy, organizacji pozarządowej powierza się jednocześnie zadanie z zakresu edukacji prawnej, realizowane w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok na każdy punkt, w szczególności w formie, o której mowa w art. 3b ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

 

Uwaga: Szczegóły konkursowe przeczytasz w ogłoszeniu konkursowym dostępnym w formacie PDF.

Bardzo ważne: w dokumencie znajdziecie Państwo:

(1) szczegóły dotyczące rodzaju zadania i celu konkursu,

(2) zasady składania ofert,

(3) zasady przyznawania dotacji

(4) terminy i warunki realizacji zadania.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama